Na zdrowotność racic składa się cały szereg elementów, wśród których można wyróżnić czynniki genetyczne (przekazywane potomstwu cechy przejawiające podatność na występowanie schorzeń) oraz środowiskowe (żywienie, warunki utrzymania, zabiegi pielęgnacyjne itp.).

POPRAWIĆ DOBROSTAN

Jednym z kluczowych elementów w walce ze schorzeniami racic, na które hodowca ma bezpośredni wpływ, jest zapewnienie zwierzętom jak najlepszych warunków (dobrostanu). Przeprowadzanie samej korekcji racic nie rozwiąże problemu chorób racic w stadzie, jeśli nie zostaną usunięte przyczyny ich występowania. Ważny jest każdy element środowiska, w którym bytują zwierzęta. Na stan racic decydujący wpływ ma poziom komfortu zwierząt podczas wypoczynku. Krowy powinny przebywać w pozycji leżącej ok. 14 godzin dziennie. Nadmierne skrócenie tego okresu i przedłużające się przebywanie w pozycji stojącej predysponuje do występowania stanów patologicznych. Kiedy krowa znajduje się w pozycji stojącej, zwiększeniu ulega ciśnienie w puszce racicowej, przez co następuje spowolniony przepływ krwi, a co za tym idzie - słabsze dotlenienie tkanek i odprowadzanie toksyn. Krowy mogą przebywać zbyt długo w pozycji stojącej z wielu przyczyn. Mogą to być źle zwymiarowane bądź niewygodne legowiska powodujące otarcia i odgniecenia. Negatywny wpływ w tym przypadku wywołuje również nadmierne stłoczenie zwierząt zmuszające do konkurowania o pokarm i wodę. Kolejną kwestią jest hierarchia w stadzie, która szczególnie źle wpływa na pierwiastki, jeśli łączone są z wieloródkami. Młodsze i słabsze sztuki zawsze będą przegrywały rywalizację o paszę czy też legowisko. W efekcie pierwiastki są przepędzane przez silniejsze sztuki, nie mogąc wypocząć w komfortowych warunkach. Należy więc systematycznie obserwować stado i usuwać przyczyny obniżonego komfortu.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Na dobrostan zwierząt, a co za tym idzie, zdrowotność racic, niebagatelny wpływ ma stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawowym zabiegiem, który powinien być stosowany w każdej oborze, jest profesjonalna korekcja racic. Celowo podkreślam profesjonalna, gdyż w terenie spotyka się wielu korektorów "samouków" bez adekwatnych kwalifikacji. Wybór dobrego specjalisty jest niezwykle ważny, gdyż źle przeprowadzoną korekcją można wyrządzić więcej szkody, niż w przypadku jej zaniechania. Zawód korektora wymaga nie tylko doświadczenia, lecz także gruntownej wiedzy o anatomii zwierząt i występujących chorobach racic. Trzeba mieć świadomość, że korekcja racic jest w zasadzie ostatnim krokiem w całokształcie działań prowadzących do uzyskania zwierząt o zdrowych racicach. Zabieg ten w swojej istocie ma na celu przywrócenie naturalnego kształtu racic i zapewnienie ich równomiernego obciążenia. Przeprowadzenie samego zabiegu okresowej korekcji nie rozwiąże wszystkich problemów ze schorzeniami racic. W programie naprawczym należy więc zacząć od tak podstawowych kwestii, jak zbilansowane żywienie czy poprawa warunków utrzymania.

Kolejnym istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym są kąpiele racic. Zabieg ten jest konieczny z dwóch podstawowych względów: po pierwsze pozwala na profilaktykę zakaźnych schorzeń racic poprzez ich dezynfekcję, a po drugie utwardza róg racicowy, chroniąc go przed urazami mechanicznymi. Dobrą praktyką jest umieszczenie w korytarzu przepędowym dwóch wanienek - pierwszej z wodą, co zapewni wstępne oczyszczenie racic z zanieczyszczeń, a drugiej z właściwym środkiem dezynfekcyjnym. Takie działanie zapobiegnie szybkiemu zabrudzeniu roztworu, przez co jego wymiana będzie konieczna znacznie rzadziej.

POMOCNA GENETYKA

Do zdrowotności racic może przyczynić się również w dużym stopniu praca hodowlana, oparta m.in. na selekcji zwierząt na podstawie ich genomu czy doborze rodziców przekazujących pozytywne cechy. Choć efekty tych działań nie są natychmiastowe, a przez to tak spektakularne jak chociażby przeprowadzenie zabiegu korekcji racic, to przynoszą znaczące korzyści w dłuższej perspektywie czasu.

Obiecujące efekty może przynieść realizowany przez Centrum Genetyczne projekt "CGen korekcja". W ramach projektu została opracowana aplikacja do rejestracji przeprowadzonych zabiegów korekcji i stwierdzonych jednostek chorobowych. Zintegrowanie aplikacji z "Atlasem Zdrowia Racic" zapewni ujednolicone nazewnictwo i umożliwi tym samym prawidłową klasyfikację chorób racic oraz gromadzenie wysokiej jakości porównywalnych danych. Należy mieć świadomość, że jedynie posiadanie odpowiedniej bazy danych o konkretnym zagadnieniu umożliwia prowadzenie pracy hodowlanej. Aby zebrać odpowiednią ilość wysokiej jakości danych, potrzebna tu będzie współpraca hodowców z korektorami i lekarzami weterynarii.

Korzyści płynące z opracowywanego przez Centrum Genetyczne projektu można rozpatrywać dwupłaszczyznowo. Jednym z aspektów jest ułatwienie hodowcom zarządzania stadem krów mlecznych. Zebrane za pomocą aplikacji informacje będą zawsze dostępne dla hodowcy, przez co zyska on przekrojową wiedzę o swoich zwierzętach dotyczącą zdrowotności racic w stadzie. Ułatwi to hodowcom w znacznym stopniu podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem stada. Mając pod ręką raporty dotyczące korekcji racic i występujących chorób, łatwo będzie określić stopień problemu w stadzie i panujące trendy.

Dzięki zebranym danym możliwe będzie zwiększenie skuteczności prowadzonej pracy hodowlanej. Uwzględnienie w przyszłości w indeksie selekcyjnym informacji o występujących schorzeniach racic pozwoli również na uzyskanie zwierząt o mniejszej podatności na choroby racic, czyli krótko mówiąc - zwierząt o zdrowszych racicach.

 

Artykuł ukazał się w lutowym numerze miesięcznika "Farmer"