Szerokość przejazdowego korytarza paszowego to zazwyczaj ok. 4 m, co przemnażając przez długość obory daje dość znaczącą powierzchnię. Nie w każdej oborze można sobie pozwolić na wydzielenie takiej przestrzeni, której na zewnątrz zazwyczaj nie brakuje.

Jest to dobre rozwiązanie w przypadku modernizacji istniejących budynków inwentarskich. Jest to znaczne ułatwienie organizacji żywienia. Zazwyczaj dotyczy to przekształcania obory uwięziowej w wolnostanowiskową. Zaoszczędzona w ten sposób przestrzeń może zostać w pełni zagospodarowana na część legowiskową.

Zewnętrzny korytarz paszowy lokalizuje się wzdłuż ścian bocznych obory. Składa się on zazwyczaj z części wybiegowej oraz stołu paszowego. Konieczne jest także wykonanie zadaszenia, co zabezpiecza pasze przed wpływem czynników atmosferycznych.

Niewątpliwą korzyścią takiego systemu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w oborze spalinami powstającymi w trakcie zadawania pasz czy ścielenia oraz umożliwienie krowom wyjścia na zewnątrz budynku, gdzie panuje korzystniejszy mikroklimat.