Zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania nawozów organicznych zarówno obornik jak i gnojówka czy gnojowica powinny być przechowywane w specjalnie do tego przystosowanych miejscach.

W przypadku obornika jest to płyta obornikowa, zaś gnojówka czy gnojowica przechowywana powinna być w szczelnych (zamkniętych) zbiornikach.

Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu gnojówka i gnojowica powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach o pojemności pozwalającej na ich gromadzenie przez okres 4 miesięcznej produkcji. Zgodnie z tą ustawą obornik powinien być przechowywany na szczelnych płytach uniemożliwiających przedostawanie się wycieków do gruntu.

Płyty obornikowe dowolnej powierzchni mogą być budowane bez pozwolenia na budowę. Jednak po wcześniejszym tzw. zgłoszeniu ich wybudowania. Jest to duże uproszczenie dla rolników, którzy muszą wywiązać się z budowy takiego obiektu.

Jednak jest tu pewien haczyk. Płyta obornikowa by była zabezpieczona przed wydobywaniem się z niej wycieków musi być wyposażona w system ściekowy i zbiornik na gnojówkę oraz wodę gnojową (pochodzącą z opłukiwania pryzmy obornika przez wodę opadową). Zbiornik taki również można wybudować na tzw. zgłoszenie, jedynie w przypadku, gdy jego pojemność nie przekracza 25 m. sześć.
 
Na większe szambo na gnojówkę, a tym bardziej gnojowicę potrzebne są pozwolenia na budowę. Uproszczenia związane z budową płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę (do 25 m. sześć.) dotyczą zatem jedynie gospodarstw utrzymujących ok. 10 krów mlecznych.