Dodatek paszowy o nazwie Bovaer firmy DSM, w zależności od kompozycji dawki pokarmowej bydła i ilości inhibitora metanu dodanego do paszy, ogranicza emisję metanu od sztuki o 27 do 40 proc.

Preparat ten jest wynikiem dziesięciu lat badań naukowych, w tym ponad 50 recenzowanych badań opublikowanych w niezależnych czasopismach naukowych oraz 48 badań na fermach w 14 krajach na 4 kontynentach.

Jedno z doświadczeń nad dodatkiem paszowym zostało przeprowadzone przez Wageningen Livestock Research w okresie od 2019 do 2020 r. W styczniu 2021 opublikowano informację prasową z wynikami. Ostateczna publikacja została niedawno opublikowana w Journal of Dairy Science.

Badania przeprowadzono na 64 krowach rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w połowie laktacji, z czego 18 krów było w pierwszej laktacji, 18 krów w drugiej laktacji i 28 krów w trzeciej lub wyższej laktacji. Naukowcy zbadali wpływ dodania niskiej dawki (60 mg/kg s.m. paszy) i średniej dawki (80 mg/kg s.m. paszy) do trzech różnych dawek pokarmowych.

Ćwierć łyżeczki preparatu Bovaer na krowę dziennie zmniejszyło emisje metanu średnio o około 30 proc. Jak stwierdzili naukowcy, dodatek paszowy przyczynia się zatem bezpośrednio do zmniejszenia śladu węglowego mięsa, mleka i przetworów mlecznych.

Bovaer to pierwszy uznany przez UE dodatek o udowodnionym działaniu redukującym metan.
Komisja Europejska stwierdziła w wyjaśnieniu, że Bovaer jest bezpieczny w użyciu i nie ma wpływu na jakość produktów mlecznych.