Utrzymujące się niskie ceny ziemniaków paszowych 8-10 gr/1 kg przy cenie zbóż paszowych ok. 90 gr/1 kg. skłania do zastanowienia się czy nie warto zastosować  w żywieniu opasów ziemniaków jako zamiennika paszy treściwej.

Surowych ziemniaków w żywieniu bydła mlecznego raczej nie powinno się stosować, gdyż mają właściwości tuczące. Jedynie można je wprowadzić do dawki żywieniowej dla krów wysokowydajnych będących złej kondycji. Wówczas najlepiej nie przekraczać kilku kilogramów dziennie.

To co nie jest wskazane dla bydła mlecznego znakomicie nadaje się do żywienia opasów, szczególnie gdy ceny ziemniaków są niskie. Ziemniaki są paszą objętościową soczystą i są chętnie zjadane przez zwierzęta. Jednak należy pamiętać, że ze względu na  skrobię i inne cukry, które łatwo fermentują w żwaczu stosownie ich jako jedynej paszy i w nadmiernych ilościach powoduje wzdęcia i odbija się niekorzystnie na układ pokarmowy i zdrowie zwierząt.

Dzienna dawka ziemniaków zależy od kilku czynników. Po pierwsze związane jest to z wiekiem opasanego zwierzęcia. Generalnie im zwierzę jest starsze i cięższe ilość zadawanych ziemniaków wzrasta do nawet 25 kg dziennie, ale nie więcej. Po drugie zależy to od intensywności produkcji opasów (odpowiednie zbilansowanie dawki żywieniowej). Po trzecie zależy od dostępności do taniego surowca lub zgromadzonych zapasów. O tyle jest to istotne, że wprowadzając ziemniaki do żywienia opasów (zresztą dotyczy to i innych pasz), nie możemy sobie pozwolić na to, że po 2-3 tygodniach zmienimy na inny rodzaj paszy. Częste zmiany pasz wpływają na pogorszenie się efektywności produkcji. Aby osiągnąć efekt należy zapewnić dostęp do ziemniaków przez co najmniej kilka miesięcy.

Aby wykazać spadek kosztów produkcji rozpatrzmy hipotetyczny przykład. Stado 10 opasów o wadze 350 kg każdy. W dziennej dawce żywieniowej stosowany jest jęczmień w ilości 3 kg na sztukę. Miesięcznie jeden opas spożywa 90 kg jęczmienia, czyli stado 900 kg. Przy obecnej cenie 0,90 zł/kg daje to nam koszt 810 zł miesięcznie.

Ekwiwalent energii metabolicznej jednego kilograma jęczmienia odpowiada ok. 3 kilogramom surowych ziemniaków. Tak więc 3 kg jęczmienia zastępujemy 9 kg surowych ziemniaków. Miesięcznie jeden opas spożyje 270 kg ziemniaków, czyli 2 700 kg stado. Przyjmijmy cenę ziemniaków paszowych w wysokości 0,10 zł/kg. Daje to nam miesięczny koszt w wysokości 270 zł.

W ten sposób miesięcznie zaoszczędzimy do 540 zł na kosztach paszy. Dlaczego do 540 zł a nie dokładnie 540 zł?  Ponieważ, ziemniaki są ubogie w błonnik i białko. Dlatego zastąpienie zboża ziemniakami wymaga ponownego zbilansowania dawki żywieniowej. Czy i o ile zmniejszy to wspomnianą oszczędność to już zależy od indywidualnego przypadku - stosowanych innych pasz.

Oczywiście przy ekstensywnym opasie rzadko stosowany jest dodatek zboża (śruty, gniecionego ziarna) ale to nie przeszkadza aby kosztem innych pasz wprowadzić do dawki żywieniowej ziemniaki, jeżeli ich koszt jest niższy.

Wprowadzając surowe ziemniaki do żywienia należy pamiętać o kilku elementach:

 - ziemniaki powinny być czyste (opłukane z ziemi),

 - nie podawać ziemniaków zazielenionych i z kiełkami, wzrasta zawartość trujących alkaloidów, szczególnie solaniny, która negatywnie wpływa na układ nerwowy (nieznaczne ilości są dopuszczalne),

 - ziemniaki powinny być rozdrobnione. Podawanie całych bulw grozi zadławieniem się zwierzęcia.