Okres zimowy wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością na grzybice skóry u bydła. Najczęstszym patogenem wywołującym zmiany chorobowe na skórze zwierząt jest grzyb Trichophyton verrucosum, który najsilniej rozwija się w mikroklimacie wilgotnym, a więc w budynkach o słabej wentylacji, przy dużej obsadzie zwierząt. Najlepszym sposobem zapobiegania chorobie, jest zapewnienie zwierzętom odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach oraz właściwe żywienie. Należy zlikwidować nadmierną wilgotność pomieszczeń, poprzez poprawę wentylacji, lub zmniejszenie obsady zwierząt. Dawka pokarmowa powinna zawierać odpowiedni poziom karotenów, miedzi, żelaza oraz przy braku dostępu do światła słonecznego: witamin A i D.  

Drugą chorobą najczęściej występującą zimą jest zapalenie płuc. Choroba ta może mieć wiele przyczyn, a jej przebieg jest najcięższy u młodego bydła. Najczęstszymi przyczynami schorzeń płuc jest zwiększona podatność zwierząt na patogeny, związana z obniżeniem odporności. Taki stan występuje najczęściej gdy młode zwierzęta są utrzymywane w pomieszczeniach o zbyt dużej wilgotności, w których panuje zbyt niska temperatura. Niebezpieczne są również przeciągi, wynikające z nieszczelnych okien i drzwi, a także źle działającej wentylacji.