Produkty objęte dopłatą unijną:

Kategoria I

a) mleko poddane obróbce cieplnej (w tym mleko bezlaktozowe),
b) mleko poddane obróbce cieplnej z czekoladą, sokiem owocowym lub smakowe, zawierające wagowo co najmniej 90% mleka oraz maksymalnie 7% dodanego cukru i/ lub miodu,
c) fermentowane produkty mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego, smakowe lub niesmakowe, zawierające wagowo co najmniej 90% mleka oraz maksymalnie 7% dodanego cukru i/ lub miodu,

Kategoria II

smakowe i niesmakowe fermentowane produkty mleczne z owocami, zawierające wagowo co najmniej 80% mleka oraz maksymalnie 7% dodanego cukru i/lub miodu,

Kategoria III

smakowe i niesmakowe sery świeże i przetworzone, zawierające wagowo co najmniej 90% sera,

Kategoria V

pozostałe smakowe i niesmakowe sery, zawierające wagowo co najmniej 90% sera.

Stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych obowiązujące w roku szkolnym 2008/2009

Europejski plakat
Placówki oświatowe uczestniczące w programie „Szklanka Mleka” są zobowiązane do umieszczania w swoich siedzibach plakatów europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach informujących, że spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dotowane przez Unię Europejską.

Minimalne wymagania dla plakatu europejskiego programu dopłat:

* rozmiar plakatu: A3 lub większy,
* wielkość liter: 1 cm lub więcej,
* tytuł: Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach,
* treść: przynajmniej następująca treść uwzględniająca rodzaj instytucji oświatowej: „Nasza (rodzaj instytucji oświatowej) dostarcza produkty mleczne objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”,
* zaleca się podkreślenie wartości odżywczych i wskazówek żywieniowych dla dzieci,
* umieszczenie: widoczne i czytelne miejsce przy głównym wejściu do instytucji oświatowej.


Nowy termin na składanie wniosków o dopłaty

W celu otrzymania pełnej dopłaty unijnej kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o dopłatę należy złożyć w OT ARR, właściwym ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy, w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego (termin na składanie ww. wniosków został skrócony z 4 do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

Okres rozliczeniowy Terminy składania wniosków o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty w OT ARR
Pełna dopłata do dnia Redukcja 5% do dnia Redukcja 10% do dnia Brak dopłaty od dnia
styczeń - luty 31 maja 30 czerwca 31 lipca 1 sierpnia
marzec - kwiecień 31 lipca 31 sierpnia 30 września 1 października
maj - czerwiec 30 września 31 października 30 listopada 1 grudnia
lipiec - sierpień OKRES WAKACYJNY
wrzesień - październik 31 stycznia 28/29 lutego 31 marca 1 kwietnia
listopad - grudzień 31 marca 30 kwietnia 31 maja 1 czerwca

Dopłata krajowa

W ramach programu „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” uczniowie mogą otrzymywać mleko bez dodatków smakowych – bezpłatnie lub inne przetwory mleczne po dodatkowo obniżonej cenie.
Dopłatą krajową objęte są produkty, dla których zostały ustalone ceny maksymalne w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 (Dz. U. Nr 102 poz. 653), tj.:

a) mleko o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej,
b) mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej,
z dodatkami smakowymi, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka,
c) jogurty z mleka o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu,
d) twarogi i twarożki o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie,
e) sery topione o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie,
f) sery, inne niż topione, o zawartości, co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie.

Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleczarstwa

Dofinansowaniem ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa będą objęte wyłącznie produkty, dla których zostały ustalone ceny maksymalne FPM, tj.:

a) mleko o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej,
b) mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej,
z dodatkami smakowymi, zawierające wagowo przynajmniej 90% mleka,
c) jogurty z mleka o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu,
d) twarogi i twarożki o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie,
e) sery topione o zawartości, co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie,
f) sery, inne niż topione, o zawartości, co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie.


W roku szkolnym 2008/2009 będą obowiązywać takie same ceny maksymalne Funduszu Promocji Mleczarstwa, jakie obowiązywały w roku szkolnym 2007/2008.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych można uzyskać:

* w Oddziałach Terenowych ARR
* w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (022) 661 72 72

Źródło: ARR