Krajowy limit produkcji mleka zostanie zwiekszony o 2 proc. Rolnicy będą mogli wyprodukować w roku kwotowym (trwającym od 1 kwietnia do 30 marca) 2008/2009 łącznie 9 mln 567 tys. ton mleka, tj. o 187,6 tys. ton więcej niż w poprzednim roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowy limit zostanie rozdzielony na tzw. producentów hurtowych, czyli takich, którzy dostarczają mleko do mleczarni. Rolnik będzie mógł starać się o przydział limitu w wysokości co najmniej 500 kg, ale nie więcej niż 30 tys. kg (dotychczas mógł otrzymać najwyżej 20 tys. kg). O przyznanie takiej rezerwy będzie mogło ubiegać się ponad 60 tys. dostawców, czyli dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

Zaliczek z tytułu przekroczenia indywidualnego limitu produkcji mleka. Chodzi o czasowe zawieszenie pobierania zaliczek na lata 2008/2009 i 2009/2010. Według wnioskodawców, jest małe prawdopodobieństwo przekroczenia limitu produkcji mleka w tym okresie. Zaliczki na poczet ewentualnej kary były pobierane przez mleczarnie w wysokości 0,2 zł od każdego litra mleka.

Teraz projekt trafi do prac w Senacie. Nowe przepisy powinny wejść w życie jak najszybciej, gdyż termin składania wniosków o dodatkowe limity produkcji mleka upływa 31 lipca.

Źródło: PAP