Celem programu hodowlanego dla rasy polskiej czerwonej jest utrzymanie populacji krów rasy polskiej czerwonej o dwukierunkowym typie użytkowania z zachowaniem charakterystycznych dla tej rodzimej rasy cech, jak podkreśla PFHBiPM.

Do cech tych zaliczyć można:

  • odporność na niekorzystne warunki środowiskowe,
  • odporność na choroby,
  • długowieczność,
  • dobre cechy macierzyńskie
  • oraz dobrą płodność.

Jak zaznacza PFHBiPM, większość populacji bydła polskiego czerwonego objęta jest programem ochrony zasobów genetycznych, dla której nadrzędnym celem jest zachowanie i ochrona puli genowej bydła polskiego czerwonego oraz charakterystycznych dla tej rasy odrębnych cech.

Dla pozostałych zwierząt rasy polskiej czerwonej, które nie uczestniczą w programie ochrony zasobów genetycznych, realizowany jest program hodowlany, który zakłada doskonalenie cech mlecznych przy zachowaniu cech typowych dla ras mięsno-mlecznych.

Od lipca 2022 r. hodowcy bydła rasy polskiej czerwonej w doskonaleniu swych zwierząt będą mieli możliwość korzystania z genetyki wszystkich europejskich ras czerwonych, gdyż Decyzją MRiRW Nr 54/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. został zatwierdzony nowy program hodowlany bydła rasy polskiej czerwonej, który daje taką możliwość” – informuje PFHBiPM.

Jak dodaje Federacja, zmiany w programie dotyczą głównie zasad wpisu do ksiąg.

  • Do polskich ksiąg hodowlanych będzie można wpisać potomstwo urodzone z kojarzenia zwierząt rasy polskiej czerwonej z bydłem wszystkich ras europejskich czerwonych.
  • Wprowadzone zostały także limity udziału genów innych ras u zwierząt wpisywanych do polskiej księgi, co jest dokładnie opisane w zaktualizowanym programie hodowlanym dostępnym na stronie internetowej PFHBiPM w zakładce „Hodowla”.
  • Z kolei zaimportowane do Polski czystorasowe zwierzęta będą miały pozostawioną księgę nadaną im w kraju pochodzenia, co spowoduje zachowanie ciągłości wpisu zwierząt do ksiąg.

Jak tłumaczy PFHBiPM, zmiany w programie hodowlanym bydła rasy polskiej czerwonej są między innymi konsekwencją zaprzestania realizowania przez Federację programu hodowlanego bydła rasy szwedzkiej czerwonej, czyli zakończenia wpisu do polskiej księgi bydła tej rasy.

Hodowcy posiadający bydło rasy szwedzkiej czerwonej użytkowali je głównie do celów krzyżowania międzyrasowego. Importowane nasienie buhajów rasy szwedzkiej czerwonej w większości nie było stosowane do inseminacji samic tej rasy, co spowodowało, że księga nie rozwijała się i pozostawała w stagnacji” – wskazuje Federacja.

Umożliwienie korzystania w części doskonalonej populacji bydła rasy polskiej czerwonej z genetyki wszystkich europejskich ras czerwonych ma wpłynąć na rozwój polskiej księgi dla rasy polskiej czerwonej przy równoczesnym zachowaniu równorzędnego traktowania tych ras.

Federacja podkreśla, że zmiany w programach hodowlanych, przed ich wprowadzeniem były skrupulatnie analizowane i konsultowane z hodowcami, którzy dostrzegają wiele korzyści z tych zmian.