Ich pogłowie w 2010 r. zostało zwiększone o prawie 27 proc. do 106 tys. szt. średnio w roku i w porównaniu z 2004 rokiem było 2,5 raza większe. Potwierdza to postępującą restrukturyzację chowu bydła w Polsce i świadczy o rosnącym zainteresowaniu produkcją bydła mięsnego.

- Rosnącej koncentracji produkcji mleka towarzyszy wzrost jego towarowości. W latach 2009-2010 tylko 20 proc. mleka zużyto w gospodarstwach. Na sprzedaż przeznaczono 80 proc. wyprodukowanego mleka, z czego około 73 proc. skupił przemysł mleczarski. 6-7 proc. mleka trafiło bezpośrednio do sprzedaży na lokalnych rynkach. Przed akcesją do przemysłu mleczarskiego trafiało 60 proc. wyprodukowanego w kraju mleka - mówi Jadwiga Seremak-Bulge.