Produkcja netto tego gatunku mięsa wyniesie w 2013 r. prawdopodobnie 7 mln 698 tys. ton. W 2014 r. spadkowy teren w produkcji odwróci się, i wytwórczość wołowiny we Wspólnocie wzrośnie, o 1,5 proc. do 7 mln 812 tys. ton.

W najbliższych dwóch latach handel unijną wołowiną będzie dalej spadał ze względu na  wysokie ceny oraz niekorzystny kurs euro.

W 2013 r. kraje Wspólnoty wyeksportują około 200 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 8 proc. mniej niż przed rokiem. W 2014 r. eksport ten obniży się o dalsze 14 proc. do około 170 tys. ton. W tym samym okresie wzrośnie import wołowiny z krajów trzecich.

W br. kraje Wspólnoty sprowadzą 297 tys. ton mięsa wołowego (wzrost o 9 proc.), natomiast w przyszłym roku około 310 tys. ton (wzrost o 3 proc.). W 2013 r. spożycie mięsa wołowego i cielęcego w Unii ukształtuje się na poziomie 7 mln 794 tys. ton, tj. będzie na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.

W 2014 r. spożycie tego gatunku mięsa wzrośnie prawdopodobnie o 2 proc. do 7 mln 944 tys. ton. Konsumpcja wołowiny przypadająca na jednego mieszkańca Unii wyniesie w 2013 r. 15,4 kg/osobę, a w 2014 r. wzrośnie do 15,7 kg/osobę.