Obowiązkiem stosowania klasyfikacji tusz wołowych w Polsce objęte są wszystkie rzeźnie, które w ostatnim roku ubiły powyżej 3.900 szt. bydła, tj. powyżej 75 szt. tygodniowo średnio w roku.

W 2021 r. nadzorem IJHARS objętych było 69 ubojni bydła, co stanowiło 33,3 proc. ogółu ubojni działających na terenie kraju, których łącznie funkcjonowało 207.

Ubój bydła w 2021 r. wyniósł 1,83 mln. szt., w tym 1,72 mln. szt. w zakładach objętych nadzorem IJHARS, co stanowiło 94 proc. całkowitego uboju dokonanego na terenie kraju. Klasy jakości handlowej nadano 1,69 mln. szt. tusz wołowych, tj. 98,3 proc. wszystkich tusz uzyskanych z uboju bydła w nadzorowanych zakładach.

Jak przebiegły kontrole tusz wołowych w zakładach ubojowych?

W 2021 r. w zakładach ubojowych przeprowadzono 550 wizyt kontrolnych, podczas których 108 rzeczoznawców (tj. 68,4% wszystkich uprawnionych do klasyfikacji) sprawdzało poprawność klasyfikacji tusz wołowych. Liczba kontrolowanych tusz wołowych w 2021 r. wynosiła ogółem 20,3 tys. szt. Średnia liczba tusz poddanych kontroli podczas jednej wizyty kontrolnej wynosiła 36,8 szt.

Informacje przekazane przez IJHARS po kontroli:

  • klasyfikację tusz wołowych podjęto we wszystkich zakładach,
  • liczba tusz prawidłowo sklasyfikowanych przez rzeczoznawców pod względem uformowania wynosiła: 16,0 tys. szt. (tj. 78,8 proc. skontrolowanych), a pod względem otłuszczenia 15,2 tys. szt. (74,8 proc.),
  • nieprawidłowa ocena uformowania dotyczyła 4,3 tys. szt. tusz, w tym ocena zawyżona – 2,7 tys. szt. tusz (tj. 13,3 proc. kontrolowanych) a ocena zaniżona – 1,6 tys. szt. (tj. 7,9 proc.),
  • nieprawidłowa ocena otłuszczenia dotyczyła 5,1 tys. szt. tusz, w tym: ocena zawyżona – 2,0 tys. szt. tusz (tj. 9,9 proc. kontrolowanych), a ocena zaniżona – 3,1 tys. szt. tusz (tj. 15,3 proc.),
  • nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,3 tys. szt. tusz, tj. 1,5 proc. kontrolowanych,
  • nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 0,2 tys. szt. tusz, tj. 1,0 proc. kontrolowanych,
  • dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wołowych było prawidłowe we wszystkich kontrolowanych zakładach,
  • informacje przekazywane dostawcom były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich kontrolowanych zakładach.

Kontrola przekazywanych danych dotyczących rynku wołowiny

Obowiązkowi przekazywania danych rynkowych do ZSRIR w 2021 r. podlegały początkowo 34 przedsiębiorstwa, w tym 33 ubojnie bydła oraz 1 firma handlowa. Na koniec roku 35 przedsiębiorstw było objętych kontrolą w zakresie przekazywanych danych rynkowych.

W 2021 r. przeprowadzono 137 kontroli przekazywanych danych rynkowych z rynku wołowiny. W ramach kontroli sprawdzono 864 szt. bydła pod kątem prawidłowości wyliczenia podstawowej ceny zakupu, która była raportowana do ZSRIR. Prawidłowo wyliczoną cenę zakupu bydła stwierdzono w przypadku 856 szt., tj. 99,1 proc. wszystkich kontrolowanych.

W wyniku kontroli stwierdzono błędne wyliczenie ceny podstawowej zakupu bydła, przekazywanej do ZSRIR w 1 zakładzie ubojowym, w odniesieniu do 8 tusz wołowych, tj. 0,9 proc. wszystkich kontrolowanych. Błąd w wyliczeniach polegał na pominięciu 1 sztuki, która powinna być ujęta w raporcie, co spowodowało, że przekazana do ZSRIR średnia cena była zaniżona o 1,1 proc.

Oprac. na podst.: IJHARS

Produkty niezbędne przy chowie bydła mięsnego znajdziesz na Giełdzie Rolnej