W związku z podaniem się do dymisji Członków Zarządu PZHiPBM Sąd Rejonowy w Warszawie wyznaczył kuratora w osobie Pana Bogumiła Steca pełniącego obowiązki Zarządu Związku do czasu wyboru Członków nowego Zarządu.
 
Jednocześnie kurator zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Związku w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy, celem wyboru Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbędzie się dnia 18 maja 2013 roku, o godzinie 11.00, w Sali nr 103 Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Rakowieckiej 32 w Warszawie.