Podczas konferencji prezentowane są nowoczesne i innowacyjne technologie, których wprowadzenie ma rewolucjonizować codzienną pracę hodowców bydła na całym świecie. - Nowy produkt ma za zadanie ułatwienie pracy w gospodarstwie.

W ubiegłym roku był to robot do zadawania paszy TMR Lely Vector - mówi Gert Aerts, dyrektor generalny Lely East.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano system zarządzania stadem Lely T4C In Herd. System ten przede wszystkim ma się wyróżniać wykorzystaniem do jego obsługi urządzeń mobilnych (smartfon, tablet). Jest to system opierający swoje działanie na danych pochodzących z robota udojowego, w przyszłości jednak możliwe będzie również dołączanie kolejnych aplikacji i urządzeń.

Nadrzędnym celem tegorocznej Żółtej Rewolucji jest przybliżenie rolnikom naszej wizji zarządzania gospodarstwem.

Chcemy zapewnić rolnikom narzędzia, by ich życie i praca były łatwiejsze i przyjemniejsze.

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych można porównać do dążenia fabryk do ciągłej poprawy, by zwiększyć wartość dodaną. Tak samo w gospodarstwie liczy się wartość dodana i maksymalizacja pracy.

Program ten ma właśnie ułatwić zarządzanie nowoczesnym gospodarstwem - wyjaśnia Aleksander van der Lely.

Zarządzanie stadem krów ze smartfona

Urządzenie mobilne znajduje coraz częściej zastosowanie w rolnictwie. Głównym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest możliwość korzystania i tym samym zarządzania pracami w gospodarstwie w każdym miejscu, gdzie mamy dostęp do internetu.

Zarządzanie stadem krów mlecznych, zwłaszcza jeśli jest to stado duże, może być trudnym zadaniem i zajmować dużo czasu. - Program Lely T4C InHerd ma ułatwić hodowcom pracę związaną z zarządzaniem stadem przede wszystkim przez możliwość korzystania z urządzeń mobilnych oraz skupienie uwagi hodowców tylko na konkretnych sztukach w stadzie. Urządzenia pomogą hodowcy działać prawidłowo, przez pokierowanie go do odpowiedniego działania w odpowiednim czasie i miejscu - tłumaczy Jan Dirk van Mourik z Lely.

W założeniach konstruktorów aplikacji T4C InHerd ma ona przynieść hodowcy większą elastyczność działania ze wzglę du na wykorzystanie do jego obsługi urządzeń mobilnych. Większa elastyczność ma również wpływać na większy komfort życia osób zajmujących się właśnie tą gałęzią produkcji zwierzęcej.

Moduły Lely T4C InHerd dotyczą m.in. aktualnego działania oraz wydajności robota, a także przedstawienie średniej z poprzedzającego tygodnia, wyświetlenia wszystkich zaplanowanych na bieżący dzień i jego porę zadań oraz pomiarów przez poszczególne urządzenia Lely, które są aktualnie podłączone do T4C In- Herd.

Swoje miejsce w programie znalazły również moduły pozwalające na podgląd indywidualnej sztuki ze stada, jej wydajności, pobrania paszy oraz reprodukcji.

W połączeniu z licznymi rozwiązaniami firmy Lely (możliwe jest również zastosowanie urządzeń producentów konkurencyjnych), wspomagającymi hodowców w wykrywaniu rui na podstawie aktywności ruchowej, program T4C InHerd oprócz wskazania krowy o wzmożonej aktywności ruchowej prezentuje również optymalny termin wykonania zabiegu inseminacji.

Lely T4C InHerd jest również wyposażony w moduł opisujący, w jaki sposób poszczególne zadania w gospodarstwie powinny zostać wykonane (co w opinii użytkowników testowych jest bardzo pomocne w przypadku zatrudnienia praktykantów lub nowych pracowników do obsługi stada - pozwala to na oszczędność czasu poświęcanego dotychczas na szkolenie i opisywanie codziennych działań w gospodarstwie).

Program został przetestowany w ponad 100 gospodarstwach wykorzystujących roboty udojowe firmy Lely. W opinii większości jest on łatwy w obsłudze i pomocny w codziennej pracy w gospodarstwie.

W krótce T4C InHerd w Polsce

Program jest obecnie dostępny w darmowej wersji do pobrania. Jest to jedynie wersja demonstracyjna, lecz wkrótce pojawi się pełna wersja oprogramowania.

Początkowo będzie to wersja czterojęzykowa (angielski, niemiecki, francuski, holenderski), z czasem jednak zostaną dodane kolejne wersje językowe, docelowo ma to być 21 języków - dokładnie w tylu wersjach językowych sprzedano dotychczasowe oprogramowanie współpracujące z robotami udojowymi firmy Lely.

W Polsce Lely T4C InHerd będzie dostępny w pierwszym kwartale 2014 roku.