Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/ otręt bydła (IBR/IPV) oraz wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD/MD) są częstym tematem konferencji i wystaw. Choć nazwy brzmią obco, choroby dotyczą większości stad w Polsce i powodują ogromne straty finansowe w gospodarstwie.

IBR/IPV jest chorobą wywoływaną przez herpeswirus bydła typu 1 (BHV-1) oraz jego podtypy. Zakażenie szerzy się przez kontakt bezpośredni, kontakt płciowy, inseminację, narzędzia do obsługi zwierząt, a także może być przenoszony przez osoby obsługujące zwierzęta. Objawy kliniczne są zróżnicowane, charakterystyczną cechą jest bezobjawowe bytowanie wirusa w organizmie zwierząt, które raz zakażone pozostają do końca życia nosicielem i źródłem zakażenia wirusem. Uaktywnieniu wirusa sprzyjają czynniki stresowe takie jak transport, zmiana żywienia, poród czy inna choroba. Skutkiem wystąpienia tej choroby w stadzie może być spadek wydajności mlecznej, pogorszenie wskaźników rozrodu, poronienia, utrudniony odchów cieląt, zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego.

Podczas forum „Zdrowa krowa" prof. dr hab. Jan Żmudziński z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach zaznaczał iż w kwietniu został złożony wniosek o wdrożenie dobrowolnego zwalczania chorób IBR/IPV i BVD/MD odpowiednim władzom. Program ma być dobrowolny i dotyczyć będzie tylko tych stad bydła mlecznego które zostaną do programu zgłoszone przez właścicieli. Wniosek jest rozpatrywany oraz dostosowywany do praw Unii Europejskiej.