Planując powiększenie stada krów, należy przemyśleć, które działania muszą zostać wykonane w pierwszej kolejności, a które mogą jeszcze jakiś czas poczekać. Nie zawsze możliwe jest bowiem zrealizowanie wszystkich planów w jednym czasie. Ci, którzy tego nie uwzględnili i przeinwestowali, szczególnie w sytuacji, gdy cena mleka uległa znacznemu obniżeniu, stoją dziś na skraju bankructwa, zastanawiając się, czym spłacać odsetki zaciągniętych kredytów. Jeśli więc nie wygraliśmy losu na loterii, to warto realizować rozwój produkcji mniejszymi krokami, szczególnie przy niestabilnej dziś sytuacji w branży mleczarskiej oraz w obliczu historycznych zmian dotyczących regulacji na rynku mleka. W niektórych przypadkach rozwój zostanie zahamowany w wyniku nałożenia zapowiadających się wysokich kar za przekroczenie limitów produkcyjnych. Zwiększanie obsady krów w gospodarstwach, które nie zabezpieczyły wystarczającej kwoty mlecznej, powinno być odłożone w czasie do zakończenia roku kwotowego, aby wysokie kary za nadprodukcję nie zagroziły płynności finansowej. Potwierdzą to ci, którzy w pierwszej kolejności zwiększyli produkcję, a następnie na siłę ją ograniczali, na czym najbardziej ucierpiały zwierzęta.

WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY

Zanim rozpoczniemy budowę nowej obory, którą będziemy spłacać przez kolejnych 30 lat, warto wcześniej rozejrzeć się na swoim podwórku i zastanowić, czy istniejących już zabudowań nie da się zaadaptować pod produkcję zwierzęcą. Często wysokie budynki o dużej kubaturze wykorzystywane są do przechowywania maszyn czy płodów rolnych. Znajdujące się nad nimi kilka metrów wolnej przestrzeni jest niewykorzystane, a więc i cały budynek jest nieefektywnie eksploatowany. Niekiedy obiekt, który z powodzeniem mógłby zostać zaadaptowany na oborę, zajęty jest w całości przez np. słomę przeznaczoną na ściółkę, którą równie dobrze można przechowywać pod wiatą lub pod gołym niebem, okrywając ją jedynie szczelnie folią. Tak więc zamiast budować kolejny budynek, warto najpierw maksymalnie zagospodarować już istniejące zabudowania. Ciekawym sposobem zyskania dodatkowej powierzchni dla zwierząt jest zaadaptowanie stodoły na obiekt inwentarski. Składowane tu do tej pory ziarno, które blokowało budynek, można przechowywać w silosach poza obiektem, co jest zresztą coraz częściej wybieranym przez rolników sposobem magazynowania ziarna. W zależności od konstrukcji i wymiarów budynku, niekiedy zmiany nie wymagają rewolucyjnych działań, aby móc wprowadzić tam zwierzęta. Pomysł taki często wiąże się z jednoczesną zmianą systemu utrzymania, co dodatkowo wpływa na podniesienie poziomu dobrostanu.

ZMIANA SYSTEMU UTRZYMANIA

Do zwiększenia obsady krów może przyczynić się również zmiana systemu utrzymania zwierząt. Modernizacja obory uwięziowej przy jednoczesnym przekształceniu jej na oborę wolnostanowiskową może zapewnić efektywniejsze wykorzystanie powierzchni budynku. Decydując się na zastosowanie wolnostanowiskowego systemu utrzymania, należy pamiętać o zapewnieniu wymaganej powierzchni dla jednej sztuki, ale nie przedobrzyć i nie uzyskać nadmiernego zagęszczenia zwierząt. Minimalne warunki utrzymania bydła wyznaczają minimalną powierzchnię dla krów pow. 500 kg i jałówek pow. 7 m-ca cielności na ściółce bez wydzielonych legowisk na 5 m2/szt. Przepro wadzając prostą kalkulację, dochodzimy do wniosku, że dzięki systemowi wolnostanowiskowemu zyskujemy miejsce dla kolejnych kilku sztuk. Dla uproszczenia obliczeń, przyjmijmy wymiary budynku 15 x 40 m. W przypadku systemu uwięziowego, przy standardowej szerokości legowiska 1,2 m i dwóch rzędach stanowisk, po odliczeniu korytarzy komunikacyjnych, jesteśmy w stanie wstawić do takiego obiektu 60-62 krowy. Z kolei w przypadku systemu bezuwięziowego, powierzchnia, jaka zostaje po odliczeniu korytarza paszowego, to ok. 480 m2, co po przeliczeniu na wymaganą powierzchnię dla jednej sztuki stwarza możliwość wprowadzenia 96 krów. Pozostaje jeszcze oczywiście kwestia hali udojowej. Jednak jest to pomieszczenie, które nie wymaga dużych przestrzeni, należałoby więc odliczyć powierzchnię dla kilku krów, co i tak zapewni liczebną przewagę. Halę udojową również można umieścić w dodatkowej przybudówce.

ZEWNĘTRZNY KORYTARZ PASZOWY

Dobrym sposobem na stworzenie dodatkowego miejsca w oborze dla krów jest wyprowadzenie stołu paszowego poza budynek. Zabieg ten pozwala na zwiększenie liczebności stada w stosunkowo niedrogi sposób. Szerokość przejazdowego korytarza paszowego to zazwyczaj 3-4 m, co przemnażając przez długość obory, daje dość znaczącą powierzchnię. Zaoszczędzona w ten sposób przestrzeń może zostać w pełni zagospodarowana na część legowiskową. Zewnętrzny korytarz paszowy nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak budowa nowej obory. Lokalizuje się go najczęściej wzdłuż ścian bocznych budynku. Składa się zazwyczaj z części wybiegowej oraz stołu paszowego. Konieczne jest także wykonanie zadaszenia, co zabezpiecza pasze przed wpływem czynników atmosferycznych. Dodatkową zaletą oprócz powierzchni użytkowej jest możliwość przebywania zwierząt na zewnątrz budynku, gdzie panuje korzystniejszy mikroklimat. Niewątpliwą korzyścią takiego systemu jest również ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w oborze spalinami powstającymi w trakcie zadawania pasz czy ścielenia.

CIELĘTA NA ZEWNĄTRZ

Kolejnym sposobem na zyskanie dodatkowej przestrzeni w oborze jest utrzymywanie cieląt w budkach poza budynkiem inwentarskim. Jest to coraz częściej spotykany system utrzymania tej grupy zwierząt. Niektórzy hodowcy wciąż jednak sceptycznie podchodzą to tego rozwiązania, bojąc się, że ich cielęta zamarzną na zewnątrz budynku. Jest to jednak błędny pogląd, oczywiście pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dotyczących obsługi zwierząt. Cielęta, które trafiają do budek, muszą być suche! Należy im zapewnić również stały dostęp do wody i paszy, a w budkach powinna być regularnie wymieniana ściółka. Jedynie w okresie wyjątkowo silnych mrozów połączonych z wietrzną pogodą, budki z cielętami można ustawić tyłem do kierunku wiatru lub przenieść je pod wiatę czy w inne zaciszne miejsce. Na rynku istnieje cała gama budek dla cieląt, zarówno indywidualnych, jak również grupowych. Niektórzy hodowcy w ramach oszczędności we własnym zakresie wykonują takie budki, wykorzystując do tego pojemniki plastikowe, które jako odpad z zakładów przemysłowych można kupić za 100-200 zł/ szt. Należy jednak upewnić się, że nie zawierają substancji toksycznych oraz dobrze wymyć je przed użyciem. Taka forma wykonania domków dla cieląt jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż zakup gotowych budek. Pozwala to na wykonanie kilku budek w cenie jednej gotowej.

PODSUMOWANIE

Produkcja mleka na wolnym rynku stwarza możliwości rozwoju, który był w pewien sposób ograniczony limitami produkcyjnymi. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości, aby z dnia na dzień wybudować nową oborę i od razu ją zapełnić. Warto więc w pełni wykorzystać istniejące warunki, zwiększyć obsadę niedrogimi sposobami i zgromadzić dzięki temu środki na realizację kolejnych planów.