Jak wskazują analitycy z Credit Agricole w najnowszej agromapie, źródłem bardzo wysokich cen skupu bydła jest niższa światowa podaż mięsa, przy jednoczesnym silnym popycie, oraz coraz większa presja kosztowa wynikająca przede wszystkim z rosnących cen pasz.

Utrzymujące się obecnie bardzo wysokie na tle historycznym ceny wołowiny oddziałują w kierunku obniżenia popytu na ten gatunek mięsa.

Ekonomiści wskazują, że kolejne kwartały przyniosą zwiększenie światowej podaży mięsa wołowego, co będzie sprzyjać spadkowi cen skupu. Jednocześnie utrzymujące się obecnie bardzo wysokie na tle historycznym ceny wołowiny oddziałują w kierunku obniżenia popytu na ten gatunek mięsa, co będzie dodatkowym czynnikiem stabilizującym sytuację cenową.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo odbudowy podaży bydła na świecie.

Mimo to oczekujemy, że w horyzoncie naszej prognozy ceny skupu bydła pozostaną na wysokim na tle historycznym poziomie. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo odbudowy podaży bydła na świecie” – zaznaczają analitycy z Credit Agricole.  

Wyraźna poprawa opłacalności produkcji bydła

Zgodnie z danymi prezentowanymi w AGROmapie, wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) w okresie od stycznia do marca 2022 r. zwiększyła się o 41,4 proc. r/r wobec spadku o 7,4 proc. w analogicznym okresie 2021 r.

Relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,91 wobec 4,04 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

„Cena skupu bydła wyniosła w kwietniu 11,23 zł/kg (+56,2 proc. r/r), a cena pasz dla bydła 2,29 zł/kg (+28,6 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,91 wobec 4,04 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym” – stwierdzają ekonomiści.

W porównaniu do poprzedniej, wiosennej, prognozy, cena skupu bydła w Polsce szacowana na koniec 2022 r. wzrosła o 2,30 zł/kg, zaś cena szacowana na koniec 2023 r. wzrosła o 1,1 zł/kg.

„Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2022 r. wyniesie ok. 11,50 zł/kg oraz 9,50 zł/kg na koniec 2023 r.” – informują analitycy z Crédit Agricole.