Na konferencji EnergyFeed- taniej, zdrowiej i bezpieczniej - nowe odmiany żyta w żywieniu zwierząt, która odbyła się w Ossie w dniach 13-14.01.2020, można było zdobyć wiadomości z zakresu, zbadanego w czasie trzyletniego doświadczenia, wpływu wykorzystania żyta w żywieniu zwierząt gospodarskich. O krótkie podsumowanie wpływu zastosowania żyta hybrydowego w żywieniu krów mlecznych na produkcyjność oraz jakość mleka, poprosiliśmy prof. Kowalskiego.

Czytaj więcej >>> Żyto w żywieniu zwierząt – taniej, zdrowiej i bezpieczniej

Zdaniem profesora Kowalskiego nie chodzi o zastąpienie kukurydzy żytem. Jednak przytoczone wyniki badań potwierdziły, że hodowcy mogą wykorzystać żyto hybrydowe zamiast pszenicy lub pszenżyta, albo zastosować je w mieszance (np. żyto i pszenica). W przypadku badanych zwierząt zastosowanie żyta spowodowało poprawę zdrowotności wymienia oraz podwyższenie zawartości białka w mleku, a pasza była chętnie zjadana przez krowy.

Ponadto żyto jest mniej wymagające w uprawie oraz odporniejsze na choroby grzybowe. Zdaniem profesora warto zainteresować się nowoczesnymi i bardziej plennymi odmianami żyta hybrydowego.