Do najważniejszych zalet żyta hybrydowego można zaliczyć możliwość uprawy na słabszych glebach (np. piaszczystych), stabilny potencjał plonowania, niewielkie zapotrzebowanie na nawożenie mineralne i środki ochrony roślin, odporność na niedobory wody w glebie oraz odporność na choroby grzybowe (niskie skażenie mikotoksynami). Od tych wniosków rozpoczął podsumowanie trzyletniego projektu EnergyFeed dr hab.inż. prof. UR Piotr Micek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W czasie omawiania kolejnych zadań, zrealizowanych w projekcie, poruszył wiele obiegowych opinii dotyczących możliwości wykorzystania żyta w żywieniu bydła mlecznego i skonfrontował je z wynikami.

Czytaj również >>> Które żyto jest mniej podatne na skażenia mikotoksynami?

Jedną  z częstszych opinii jakie możemy usłyszeć na temat żyta jest niska smakowitość mieszanki z udziałem jego ziarna, która skutkuje obniżonym pobraniem paszy. Badanie na krowach mlecznych mające sprawdzić możliwość zastąpienia ziarna kukurydzy ziarnem żyta hybrydowego wykazało co prawda niższą wydajność (o 1,3 kg/dz./szt.) krów na paszy z żytem, jednak pobranie paszy w przypadku kukurydzy i żyta było zbliżone, nie wykazano więc obniżonej smakowitości żyta hybrydowego. Warto również wspomnieć, że mimo niższej wydajności, mleko od krów karmionych żytem hybrydowym miało nieco wyższą zawartość białka i tłuszczu.

Inne doświadczenie w projekcie porównywało efekty zastosowania w mieszance paszowej ziarna żyta hybrydowego,  ziarna pszenicy oraz mieszanki tych dwóch w równych proporcjach. Zamiana pszenicy na żyto hybrydowe  nie spowodowała różnic w pobraniu suchej masy, wydajności i składzie mleka. Zaś zastosowanie mieszanki obu zbóż skutkowało wzrostem pobrania suchej masy oraz wydajności krów (w porównaniu do krów żywionych jednym rodzajem zboża).

Innym aspektem poruszonym w czasie wykładu była forma podania ziarna (śrutowane czy gniecione).

– Gniecione ziarno żyta jest szybciej trawione w żwaczu niż śruta żytnia 4 mm. W praktycznym żywieniu przeżuwaczy bardziej korzystne jest stosowanie ziarna żyta śrutowanego, 4 mm, niż gniecionego – jak podkreślił profesor Micek.  

Wynika to z faktu szybkiego rozkładu skrobi zawartej w ziarnach żyta, po ok. 4-5 godzinach już 90-95% ulega rozkładowi, nie należy więc dodatkowo przyspieszać tego procesu.

Jako ostatnie zaprezentowano porównanie wyników produkcyjnych krów żywionych różnymi odmianami żyta (populacyjnym i hybrydowym). W obydwu przypadkach pobranie było porównywalne, jednak krowy z dawką zawierająca żyto hybrydowe dawały więcej mleka (średnio o 1,38 kg/dz./szt.), a mleko to charakteryzowało się wyższą zawartością suchej masy, tłuszczu i laktozy.

Jak podkreślono w czasie dyskusji nie chodzi o zastąpienie kukurydzy żytem, jednak zamiana pszenicy na żyto hybrydowe, stosowanie mieszanki pszenica-żyto lub zmiana żyta populacyjnego na hybrydowe, może obniżyć koszty żywienia stada oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność mleczną i skład mleka.

Tematyka ta poruszana była na konferencji EnergyFeed - taniej, zdrowiej i bezpieczniej - nowe odmiany żyta w żywieniu zwierząt, która odbyła się w dniach 13-14.01.2020 w Ossie.

Więcej na ten temat czytaj >>> Żyto w żywieniu zwierząt – taniej, zdrowiej i bezpieczniej