Stacja paszowa w oborze wolnostanowiskowej umożliwia dawkowane żywienie paszami treściwymi. Zapobiega to gwałtownym zmianom pH w żwaczu, dzięki czemu chroni zwierzęta przed chorobą metaboliczną - kwasicą.

Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie stacji paszowej i wagi. Taki system pozwala na bieżąco kontrolować masę ciała zwierząt, świadczącą o aktualnym stanie zdrowia i umożliwia szybką reakcję na niepokojące zmiany.

Jest to szczególnie istotne w okresie okołoporodowym, kiedy to krowy często wpadają w ujemny bilans energetyczny. W efekcie kondycja zwierząt szybko spada, dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej zdiagnozować ten problem.

W zależności od potrzeb, waga może zostać zainstalowana wewnątrz boksu stacji paszowej lub stosowana jako rozwiązanie stand - alone, służąc wtedy jako waga przechodnia.

Zamontowanie wagi w stacji paszowej jest rozwiązaniem dostarczającym hodowcy wielu informacji bez naruszania dobrostanu zwierząt. Kontrole masy ciała związane z przepędzaniem zwierząt są źródłem zbędnego stresu, który może odbijać się na komforcie krów, a co za tym idzie również na produkcyjności.

Produkt firmy Polanes został nagrodzony na Targach Ferma 2015 w Łodzi Znakiem Nowość.