Do wystosowania apelu zmotywowała Związek nadzwyczajna sytuacja rynkowa branży spożywczej w Polsce i w Unii Europejskiej, wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, konsumenci masowo zaczęli gromadzić zapasy żywności, co spotkało się z luką podażową.

W związku z zaistniałą sytuacją ZZRR „Solidarni” zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczny skup interwencyjny bydła mięsnego oraz zbóż konsumpcyjnych, w tym nasion roślin strączkowych przeznaczonych do konsumpcji.

- Aspekt interwencjonizmu przybiera pozytywne formy – gdy wyrówna równowagę między popytem, a podażą i tym zachowaniem ustabilizuje poziom cen rynkowych. Nadto zahamuje nadzwyczajny eksport tych środków spożywczych, a później ich reimport do Polski już jako produkt spożywczy – niestety ale już o podwyższonej cenie zbytu. Reimport produktów spożywczych pochodzący z eksportu środków spożywczych to najgorsza forma zniewolenia bezpieczeństwa żywnościowego i ekonomicznego – czytamy w piśmie skierowanym do premiera.