- Jest zapowiedziana duża zmiana Ustawy weterynaryjnej, która ma bardzo wzmocnić to środowisko finansowo, kadrowo i prestiżowo - powiedział minister w rozmowie ze służbami prasowymi Jasnej Góry.

Jego zdaniem epidemia COVID-19 może opóźnić działania w tym zakresie o kilka miesięcy, jednak - jak zapewnił - determinacja, żeby wzmocnić służby weterynaryjne, jest absolutna i będziemy to realizować - mówił.

List do uczestników pielgrzymki skierował prezydent Andrzej Duda. Stwierdził w nim, że "troskliwa opieka weterynarzy zapewnia dobrostan naszym braciom mniejszym, a zarazem odgrywa wielką, choć nieczęsto uświadamianą, rolę w zapewnianiu dobrobytu wszystkim Polakom".

- To Państwa profesjonalizm jest gwarancją wysokiej jakości żywności, pochodzącej i z krajowych, i z zagranicznych hodowli. Słusznie szczycimy się tym, że ta gałąź gospodarki narodowej, mająca znaczenie strategiczne, zapewnia naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo i dostatek. Sukces ten zawdzięczamy pracy rolników i hodowców, jak też współpracujących z nimi służb weterynaryjnych - napisał prezydent.

Zauważył, że zapewnienie samowystarczalności żywnościowej należy do naszych szczególnie cenionych osiągnięć.

- Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w obecnych czasach, gdy nagłe zmiany potrafią niespodziewanie destabilizować życie całych społeczeństw, pozbawiając miliony ludzi poczucia bezpieczeństwa - czytamy w liście prezydenta do służb weterynaryjnych.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią w tym roku pielgrzymka była mniej liczna niż w poprzednich latach. Wzięło w niej udział ok. 40 przedstawicieli środowiska weterynaryjnego ze wszystkich województw i z Głównego Inspektoratu Weterynarii, z głównym lekarzem weterynarii Bogdanem Konopką. Wśród pątników był też prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz.

Pielgrzymi modlili się o zdrowie dla wszystkich pracowników służb walczących z epidemią: medycznych, sanitarnych i weterynaryjnych. Dziękowali też za to, że w trudnym czasie służby weterynaryjne sprostały wytężonej pracy nad kontrolą bezpieczeństwa żywności.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał społeczną wagę służby weterynaryjnej.

- Służba weterynaryjna jest niezmiernie ważna - to jest jedna z najważniejszych służb w państwie, która czuwa i nad naszym zdrowiem, bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, i nad zdrowiem zwierząt. To jest zawód wielkiej odpowiedzialności, trudny, wymagający skomplikowanych studiów, wielkiej wiedzy; również pewnej empatii, sympatii dla zwierząt - mówił minister, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium.

Przedstawiciele służb weterynaryjnych byli wśród kilku środowisk pielgrzymujących w kończący się weekend na Jasną Górę. Do częstochowskiego sanktuarium przybyła też m.in. 21. pielgrzymka pracowników Poczty Polskiej, 36. pielgrzymka ogrodników i sadowników. Po raz drugi pielgrzymowali członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, którzy m.in. modlili o rychłą beatyfikację rodziców polskiego papieża. Ponadto odbyła się m.in. 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP i 3. Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.