Produkty uboczne, a więc przetworzone białko zwierzęce pochodzące ze świń mogłoby być w przyszłości ponownie skarmiane u drobiu. Z kolei do stosowania w paszy dla świń można by było dopuścić tego typu produkty pochodzenia drobiowego.

Głosowanie państw członkowskich UE w tej sprawie planowane jest w stałym komitecie w kwietniu, a zdaniem eksperta KE, powinno zakończyć się zatwierdzeniem wniosku.

Białka zwierzęce musiałyby być wykorzystywane intensywniej w ramach ukierunkowanej gospodarki o obiegu zamkniętym. W UE wykorzystano by około 800 tys. ton tzw. mączki mięsno-kostnej, głównie w żywieniu zwierząt domowych i ryb.

500 tys. ton zostałoby wywiezione do krajów trzecich, w których karmienie tymi produktami jest dozwolone. Wraz ze złagodzeniem zakazu przedsiębiorstwa przetwórcze w UE mogłyby stać się bardziej konkurencyjne, a UE zmniejszyłaby również swoją zależność od importu pasz.