Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody mogą podnieść temperaturę tej cieczy z około 12°C do 155°C w trybie czyszczenia parowego. Woda jest podgrzewana w kotle palnikowym w urządzeniu, które posiada podwójnie skręcaną wężownicę grzewczą, co zapewnia oszczędność miejsca i wysoką wydajność grzewczą. Palnik niskoemisyjny może pracować na zwykłym oleju opałowym lub biodieslu. Alternatywnie, urządzenia te mogą być również wyposażone w kocioł elektryczny. Są one wówczas przeznaczone do stosowania w sytuacjach, które wymagają zerowej emisji: na przykład w dużych kuchniach, basenach lub innych pomieszczeniach zamkniętych. Przy pełnej wydajności i maksymalnym ciśnieniu roboczym (ok. 700 l/h i 120 bar dla typowej maszyny średniej klasy) woda pod wysokim ciśnieniem jest podgrzewana do maksymalnie 85°C. Poprzez redukcję objętości wody, w wężownicy grzewczej powstaje para o temperaturze do 155°C, co pozwala czyścić parowo duże powierzchnie.

Wysoka temperatura przyspiesza proces czyszczenia

Energia cieplna odgrywa kluczową rolę w przyspieszeniu i poprawie efektywności procesu czyszczenia. Oprócz mechanicznego działania strumienia wody pod ciśnieniem, detergentów i czasu, temperatura jest jednym z czterech współzależnych parametrów, które decydują o powodzeniu procesu czyszczenia według koła Sinnera (model wynaleziony przez dr Sinnera do opisania procesów czyszczenia). Wszyscy wiedzą z doświadczenia, że ciepła lub gorąca woda jest ważna na przykład przy próbie zmycia oleju z rąk. Mycie ich zimną wodą - nawet jeśli używa się mydła - jest jak walka z wiatrakami. Pełny efekt można uzyskać dopiero po wykorzystaniu ciepłej wody.

Oczywiście efekt ten odnosi się również do profesjonalnych prac porządkowych. Wprowadzenie wyższej temperatury gwarantuje, że brud i zabrudzenia tłuste np. smary szybko się rozpadają: Wzrost temperatury o każde 10°C przyspiesza procesy chemiczne i skraca o połowę czas reakcji. Olej, tłuszcz i sadza są usuwane przez ciepło i mogą być łatwiej usunięte. Oleje i smary również szybciej emulgują, gdy stosowana jest gorąca woda. Różne praktyczne przykłady - od garażu z maszynami rolniczymi lub warsztatu do dużego przedsiębiorstwa przemysłowego - pokazują, że zastosowanie gorącej wody może skrócić całkowity czas czyszczenia nawet o 40%. Prowadzi to do obniżenia kosztów. Kolejnym kluczowym czynnikiem w przypadku stosowania urządzeń HDS jest przyspieszenie procesu schnięcia. Powierzchnie, które są czyszczone gorącą wodą, pozostają lekko podgrzane i dlatego szybciej schną.

Mniejsze zużycie detergentów i mniej patogenów – bakterii oraz wirusów

Podczas gdy konwencjonalne urządzenia bez podgrzewania wody mogą z reguły osiągać pożądane rezultaty tylko w połączeniu z odpowiednim środkiem czyszczącym, urządzenia z podgrzewaniem wody szybciej wykonują swoją pracę. Zazwyczaj uporczywe zabrudzenia, takie jak zabrudzone tłuszcze, resztki żywicy lub oleju, zaczynają się rozpadać po zastosowaniu gorącej wody, co oznacza, że zużycie detergentu jest minimalne. W wielu przypadkach nie ma potrzeby stosowania żadnego środka czyszczącego. Jest to nie tylko korzystne dla środowiska, lecz także optymalne kosztowo.

Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody są szczególnie popularne w miejscach, które wymagają najwyższych standardów higieny i muszą zwalczać zagrożenia takie jak bakterie czy wirusy, nieodporne na działanie tak wysokich temperatur, jakiego przykładem jest COVID-19 - koronawirus. Obecnie, gdy koniecznością stała się dezynfekcja i skuteczne czyszczenie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym znajdą one zastosowanie w bardzo wielu sektorach gospodarki i branżach.

Użycie zimnej wody może po prostu rozprzestrzenić zarazki, podczas gdy połączenie wysokiego ciśnienia i gorącej wody do 85°C może znacznie zredukować ich ilość. Dowodem na to są badania przedsiębiorstw rolniczych, które poparte są wymianą próbek i wynikami badań laboratoryjnych: 70 do 80% wszystkich mikroorganizmów i patogenów można skutecznie usunąć za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody pracując w trybie czyszczenia gorącą wodą. W trybie czyszczenia parą, liczba ta wzrasta do 99,99%.  

W rolnictwie istotne jest także to, że urządzenia te są przyjazne dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza młodych osobników nie tak odpornych na niskie temperatury. Nie jest to może być szczególnie ważne w przypadku młodego bydła, ale może być istotne dla piskląt, które są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury.