Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem dotyczą zniesienia obowiązku zaopatrywania w świadectwo zdrowia przesyłek świń przewożonych bezpośrednio do rzeźni, z wyjątkiem świń przewożonych ze stad o statusie stada podejrzanego o zakażenie, zakażonego i zawieszonego.

Minister Rolnictwa, Marek Sawicki twierdzi, że system nadzoru nad chlewniami i ubojniami jest bezpieczny, a obrót i identyfikacja zwierząt działa bez zarzutów, dlatego nie ma potrzeby kontynuowania tego wymogu. Minister dodał, że zwierzęta są stale badane w gospodarstwach rolnych oraz wtedy, gdy trafią do ubojni. Z kolei według dr Tadeusza Jakubowskiego, prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, handlem trzodą często zajmują się pośrednicy i w przypadku, gdy świnia nie będzie miała świadectwa, trudno będzie ustalić, jakie jest jej pochodzenie. Z tego względu nie można rezygnować z wydawania świadectw zdrowia zwierząt, gdyż uszczelniają one cały system obrotu zwierzętami.
 
Zgodnie z oświadczeniem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, decyzja o likwidacji świadectw zdrowia świń nie była uzgadniana podczas rozmów przedstawicieli lekarzy weterynarii z Ministerstwem.

Wg resortu rolnictwa, rozporządzenie ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rolników w sytuacji, gdy bardzo spadła opłacalności chowu trzody. Ministerstwo szacuje, że po wprowadzeniu nowych przepisów liczba wystawianych świadectw zdrowia spadnie o połowę. Rocznie na te dokumenty rolnicy wydawali ok. 20 mln zł.

Rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i będzie opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 31 grudnia 2010 r.. Wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.