W czasie konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską oraz Duńską Prezydencję w ramach inauguracji nowego wspólnego Planu Działań dotyczącego Dobrostanu Zwierząt, Komitety Copa-Cogeca podkreśliły, jak ważne jest by ceny uzyskiwane na rynku umożliwiały rolnikom pokrycie dodatkowych kosztów związanych z przestrzeganiem wysokich standardów UE w zakresie dobrostanu zwierząt oraz by konsumenci mieli tego świadomość.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział na konferencji - Jesteśmy przekonani, że można nadać dobrostanowi zwierząt wymiar rynkowy. Rolnicy potrzebują jednak możliwości odzyskania poniesionych kosztów z rynku. Aby było to możliwe, konsumenci muszą być świadomi swojej odpowiedzialności oraz muszą być gotowi na poniesienie kosztów dodatkowych instrumentów dobrostanu zwierząt. Należy uznać i docenić wiedzę oraz wysiłki czynione przez europejskich rolników na rzecz zapewnienia wysokich norm dobrostanu zwierząt. Ponadto, potrzebna jest bardziej bezstronna i skuteczna komunikacja, by promować europejski model rolnictwa.

Per Olsen, Przewodniczący grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” podkreślił potrzebę spójności polityk UE, które powinny umożliwić rolnikom i przedsiębiorcom utrzymanie opłacalności, przy jednoczesnym realizowaniu w sposób efektywny potrzeb i życzeń konsumentów oraz reagowaniu na nowe wyzwania, takie jak wzrastające zapotrzebowanie na żywność, ograniczone zasoby naturalne, skutki zmian klimatu, pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych chorób oraz konkurencja na wolnym rynku w państwach członkowskich UE i krajach trzecich.

Komitety Copa-Cogeca wzywają również Komisję Europejską do opracowania nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt w szerszych i bardziej spójnych ramach polityki UE, które by również obejmowały politykę środowiskową , zmian klimatu, konkurencji i handlu.