W październiku tego roku w ramach tzw. dobrowolnej umowy zawartej pomiędzy niemiecką federacją producentów indyków, a niemieckim ministerstwem rolnictwa wprowadzone zostaną nowe normy dotyczące hodowli i chowu indyków na terenie Niemiec.

Jest to rezultat dwuletnich negocjacji, które miały na celu ustalenie wspólnego stanowiska dotyczącego kontroli zdrowia indyków na fermach (health checks), zapewnienia odpowiedniego systemu wentylacji i określenia minimalnych wymogów dot. budowy (kurników/indyczników/obiektów).

Niemieccy producenci indyków apelują jednak o wprowadzenie tych norm w UE. Miałoby to zapewnić identyczne wymogi dotyczące produkcji na całym rynku europejskim, w ten sposób zapewniając również równowagę konkurencyjną dla niemieckich producentów.

Jeśli nowe normy zostaną wprowadzone wyłącznie na terenie Niemiec mogłoby to pogorszyć konkurencyjność produkcji indyków dla niemieckich producentów, ponieważ koszty produkcji indyków w porównaniu z innymi krajami UE byłyby wyższe.