Kupowane pisklęta powinny być przede wszystkim zdrowe. O ich dobrej kondycji świadczy ruchliwość, czysty, suchy i błyszczący puch (niezanieczyszczony kałem), proste nogi, dziób i pazury. Dlatego bezpiecznie jest zaopatrywać się w ptaki w wylęgarniach, które są pod stałą kontrolą sanitarną i weterynaryjną.

Takie ptaki nim trafią „w ręce hodowcy” są selekcjonowane, szczepione (w pierwszym dniu życia brojlery kurze szczepi się m.in. przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu i zakażanemu zapaleniu oskrzeli, nioski w pierwszym dniu życia obligatoryjnie szczepi się przeciwko chorobie Mareka) i transportowane w warunkach optymalnej dla nich temperatury i wilgotności, przy pomocy klimatyzowanych samochodów. Należy unikać zakupu piskląt o niepewnym pochodzeniu i stanie zdrowia, z niesprawdzonego źródła. Odchów takich ptaków może przynieść niestety wiele rozczarowań, problemów i strat.

Istotną kwestią jest również odpowiedni dobór kupowanych piskląt do warunków chowu. W Polsce szczególnie popularne są brojlery kurze odmian Ross308 i Cobb500, Hubbard Flex indycze Hybryd Converter i BIG 6 (ciężkie). Nioski towarowe Rosa I, Lohmann, White Leghorn, Messa. Produkcja kaczek opiera się o typ Pekin zaś gęsi o Białą Kołudzką®.

Sprzedaż piskląt rzeźnych kurzych i indyczych trwa cały rok. Sprzedaż piskląt gęsich i kaczych prowadzi w sezonie wiosennym m.in. Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego IZ PIB w Dworzyskach. W okresie wiosennym w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB w Chorzelowie sprzedawane są także jednodniowe pisklęta kur nieśnych rodzimych ras: zielononóżki, czy żółtonóżki kuropatwianej. Do przyzagrodowego chowu korzystnie jest kupować pisklęta wylężone w pierwszych miesiącach roku, tak, aby mogły w okresie wiosennym korzystać z wybiegów, ponadto starsze ptaki lepiej znoszą wysokie temperatury letnich dni niż te kilkutygodniowe.

 Zakłady wylęgu drobiu oferują pisklęta kurcząt rzeźnych w cenie ok. 1.32 zł/szt. netto. Z kolei, oferta dla piskląt gęsi wynosi ok. 14 zł/szt., kaczki 5.50 zł/szt., kury/kogutki 4.40zł/szt. netto.