Aldi jako pierwsza spożywcza sieć handlowa, zobowiązała się do spełnienia kryteriów Europejskiej inicjatywy dla kurczaków (European Chicken Commitment - ECC) w Niemczech i w Hiszpanii. Po rozmowach z Fundacją Alberta Schweitzera we współpracy z Animal Equality i koalicją Open Wing Alliance, Aldi Nord i Aldi Süd zamierzają wprowadzić wyższe standardy dobrostanowe dla kurczaków hodowanych na mięso.

Jakie są konkretnie kryteria Europejskiej inicjatywy dla kurczaków (European Chicken Commitment)? Przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie zbyt dużego przyrostu masy ciała w bardzo krótkim czasie, zmniejszenie zagęszczenia hodowli, poprawę warunków bytowych panujących na fermach oraz wprowadzenie mniej stresujących dla zwierząt metod ogłuszania. Fundacja Alberta Schweitzera i jej organizacje partnerskie pracują nad tym, aby kryteria ECC stały się standardowym minimum na całym świecie. Uważa się, że zaangażowanie sieci Aldi znacznie przybliża ten cel. Handel detaliczny artykułami spożywczymi odgrywa tu bowiem kluczową rolę jako główny nabywca mięsa kurczaków.

- Cieszymy się, że tak duża międzynarodowa sieć handlowa podpisała zobowiązanie do realizacji wszystkich kryteriów dobrostanowych zapisanych w Europejskiej inicjatywie dla kurczaków (ECC) w Niemczech i w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że wkrótce deklaracja ta obejmie również Polskę i pozostałe kraje, osiągając zasięg globalny. Liczymy na to, że Aldi pokaże właściwą drogę pozostałym sieciom spożywczym. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi mogą wspólnie dokonać dużych zmian w kwestii dobrostanu zwierząt. Kurczaki hodowane na mięso ze względu na liczebność są zwierzętami lądowymi, które doznają największej ilości cierpienia na świecie. W samej tylko Polsce rocznie hoduje się i zabija miliard tych zwierząt! - mówi Ewa Prokopiak, menedżerka ds. relacji z biznesem z Fundacji Alberta Schweitzera w Polsce.

- Do tej pory łącznie około 350 firm dołączyło do European Chicken Commitment w Europie i jego odpowiednika - Better Chicken Commitment - w Ameryce Północnej. Aldi jest jedną z największych z nich – dodaje Prokopiak

Jak podkreśla Tobias Heinbockel, dyrektor ds. zarządzania kategorią w Aldi Nord w Niemczech: - European Chicken Commitment stawia wysokie wymagania w zakresie warunków chowu, które chętnie wspieramy dla poprawy dobrostanu zwierząt. Będziemy teraz współpracować ze wszystkimi podmiotami w całym łańcuchu dostaw w celu wdrożenia surowych wymogów tego porozumienia.

Erik Döbele, dyrektor zarządzający ds. zakupów korporacyjnych w Aldi South, odpowiedzialny za kontrolę jakości i odpowiedzialność biznesu, dodaje: - Dzięki naszemu zaangażowaniu w ECC wysyłamy jasny sygnał na rynek. Oczekujemy, że inni uczestnicy rynku z sektora handlu detalicznego i gastronomii pójdą za naszym przykładem, aby osiągnąć lepszy dobrostan zwierząt we wszystkich dziedzinach. Tylko wtedy, gdy wszyscy zaangażują się w to zadanie, uda nam się je zrealizować.

Aby wdrożyć wszystkie kryteria Europejskiej inicjatywy dla kurczaków, Aldi będzie współpracować ze swoimi partnerami i dostawcami. Na początku nacisk zostanie położony na cały asortyment świeżego i mrożonego mięsa z kurczaka.