"Przy ograniczonych możliwościach zwiększania eksportu ceny kurczaków będą utrzymywały się na niskim poziomie (...). Czynnikiem ograniczającym spadek cen będzie rosnąca konsumpcja tego mięsa w Polsce oraz w Unii Europejskiej" - prognozują analitycy Agencji Rynku Rolnego.

Według nich, w marcu tego roku cena skupu kurcząt brojlerów będzie kształtowała się na poziomie 3,20-3,40 zł za kg, a w czerwcu 3,30-3,50 zł/kg.

W 2016 r. nastąpił dynamiczny wzrost produkcji drobiu w Polsce. Szacuje się, że produkcja żywca drobiowego wyniosła ponad 3,3 mln ton i była o 17 proc. większa niż w roku poprzednim. Jak zauważają eksperci, rozwój produkcji wynikał głównie z możliwości zwiększania sprzedaży zagranicznej, a w mniejszym stopniu ze wzrostu popytu wewnętrznego.

Do zwiększania produkcji zachęcała opłacalność produkcji, utrzymująca się pomimo niskiego poziomu cen zbytu.

Ceny drobiu w ubiegłym roku spadały, w poszczególnych miesiącach 2016 r. były o 4-11 proc. niższe niż w roku 2015. Według danych GUS, w grudniu u.br. średnia cena żywca drobiowego w Polsce wyniosła 3,53 zł/kg i była o 5 proc. niższa niż przed rokiem.

Zdaniem analityków, w 2017 r. produkcja drobiu będzie nadal rosła. Jednak uwzględniając utrzymujący się spadek cen i malejącą rentowność produkcji, dynamika wzrostu prawdopodobnie zmniejszy się do ok. 5 proc.

W ubiegłym roku znacząco wzrósł eksport drobiu, bo aż o 19 proc., wywieziono go ponad 1,2 mln, były to głównie kurczaki. Polski drób jest bardzo konkurencyjny cenowo, a do zwiększenia sprzedaży zagranicznej zachęcał poziom cen eksportowych, który przewyższał ceny uzyskiwane na rynku krajowym.

W sumie eksportowane jest ok. 40 proc. całej produkcji drobiu w Polsce.

Polskie kurczaki, indyki, kaczki i gęsi trafiają głównie na rynek unijny (80 proc. eksportu), gdzie w styczniu-listopadzie u.br. wyeksportowano ich 0,9 mln ton. Najwięcej sprzedawane jest w Niemczech (16-proc. udział w eksporcie), Wielkiej Brytanii (9 proc.), w Czechach i Holandii (po 7 proc.) oraz we Francji (6 proc.).

Wywóz na rynki pozaunijne zwiększył się do 0,2 mln ton, tj. 34 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2015 r. i stanowił 20 proc. wolumenu eksportu ogółem. Głównymi kierunkami sprzedaży, poza UE, były: Ukraina (6 proc.), Hongkong (3 proc.) oraz Chiny, Benin i Kongo (po 2 proc.).

Jak wskazuje Instytut Ekonomiki Produkcji i Gospodarki Żywnościowej, właściwości dietetyczne oraz łatwość przygotowania potraw z mięsa drobiowego wpływały na dynamiczny wzrost jego konsumpcji w ostatnich latach. W 2016 r. spożycie drobiu zwiększyło się o 1,4 kg do 28,5 kg na mieszkańca. W 2000 r. spożycie drobiu wyniosło tylko 14,7 kg na osobę.

Według danych GUS, w 2016 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego były o 2,3 proc. niższe niż w 2015 r., podczas gdy ceny mięsa wieprzowego i wołowego wzrosły odpowiednio o 1,5 proc. i 0,5 proc. Przewiduje się, że w 2017 r. konsumpcja drobiu wzrośnie o 2 proc. do 29 kg na mieszkańca, do czego przyczyni się niski poziom cen detalicznych tego mięsa oraz jego konkurencyjność wobec mięsa czerwonego.