Spożycie drobiu w Polsce rośnie od lat. W 2000 r. statystyczny obywatel naszego kraju konsumował zaledwie 14,7 kg drobiu. Do większego spożycia zachęca relatywnie niska cena, jest ono tańsze niż wołowina i wieprzowina. Jednak stale Polacy najwięcej zjadają mięsa wieprzowego (40 kg rocznie).

Według szacunku Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce w 2016 r. wyniosła 29,5 kg na mieszkańca i była o 2,4 kg (o 9 proc.) większa niż w roku 2015. Eksperci przewidują, że w całym 2017 r. na skutek dalszego obniżania cen detalicznych drobiu, jego spożycie może wzrosnąć do 30,5 kg na mieszkańca. Najwięcej drobiu zjada się w gospodarstwach emerytów i rencistów.

Jak informuje ARR w swojej kwartalnej prognozie, ceny skupu kurcząt brojlerów od początku roku utrzymują się na niskim poziomie. W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły dostawcom 3,43 zł/kg, o 1 proc. mniej niż przed rokiem i o 9 proc. mniej niż dwa lata wcześniej. Indyki skupowano po 5,40 zł/kg, o 7 proc. drożej niż rok wcześniej, ale o 8 proc. taniej niż w tym samym okresie 2015 r.

Produkcja drobiu ogółem w Polsce w 2016 r. osiągnęła 3,2 mln ton, czyli w ciągu roku wzrosła o 13 proc. Produkcja kurcząt brojlerów wyniosła 2,7 mln ton, o 19 proc. więcej, a indyków - 460 tys. ton, o 2 proc. więcej.

Eksperci prognozują, że w tym roku produkcja drobiu będzie nadal rosła (do 3,4 mln ton), ale już nie w takim tempie jak w poprzednich latach. Hamować ją będą ograniczone możliwości zwiększania eksportu oraz bardzo niska opłacalność chowu drobiu rzeźnego.

W Polsce za granicę trafia ok. 40 proc. całej produkcji drobiu. W 2016 r. wywieziono go ponad 1,2 mln ton tj. o 19 proc. więcej niż w roku 2015. Według ARR, wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne w 2016 r. wynikał przede wszystkim z konkurencyjności cenowej i jakościowej polskiego drobiu w odniesieniu do oferty pozostałych unijnych eksporterów.

Jednak pod koniec 2016 r. na terenie kraju wystąpiły ogniska grypy ptaków, co skutkowało wprowadzeniem zakazu importu drobiu przez niektóre kraje pozaunijne. Ograniczenia te przyczyniły się do spowolnienia dynamiki wzrostu eksportu w 2017 r. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 r. z Polski wywieziono 525 tys. ton asortymentu drobiowego o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym mięsa kurzego o 13 proc. więcej, a mięsa indyczego o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Analitycy uważają, że w 2017 r. eksport wzrośnie o ok. 12 proc., a więc mniej niż w ubiegłym roku, co może skutkować zwiększonymi dostawami drobiu na krajowy rynek.