Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskowała do Krajowej Rady Izb Rolniczych o pilną interwencję w kwestii rejestracji stad drobiu. Przepisy są nieaktualne, a elektroniczny system rejestracji nie działa jak należy. Tymczasem niewinnym tego stanu rzeczy hodowcom grożą kary.

Przypomnijmy, że zmieniona ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. nakładała obowiązek rejestracji drobiu, bez względu na ilość posiadanych sztuk. Mieszkańcy wsi gorąco sprzeciwili się tym pomysłom i w rezultacie Minister Rolnictwa obwieścił, że kur trzymanych na własnych na własny użytek rejestrować nie będzie trzeba.

Resort komunikował, ale przepisów nie zmienił

Jak jednak alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza: "od czasu ukazania się komunikatu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 17 lutego, informującego o tym, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie poinformowano o zmianie przepisów w tym zakresie".

To zaś oznacza, że posiadaczom drobiu grożą sankcje za niespełnienie wymogu rejestracji - tak ze strony Inspekcji Weterynaryjnej, jak ze strony ARiMR. WIR przypomina więc resortowi rolnictwa o konieczności wprowadzenia obiecanych zmian w obowiązującej ustawie.

Za pożądane uważa też przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wyjaśniającej w jasny sposób, które podmioty podlegają zwolnieniu z rejestracji i zatwierdzania zakładów drobiu.

IRZ wciąż nie działa

Wielkopolski samorząd rolniczy wskazuje również kolejny problem z rejestracją drobiu. Otóż "podmioty prowadzące zakłady drobiu, które chcą zarejestrować swoje stada w aplikacji IRZ zgłaszają problemy z dokonaniem tych formalności, leżące po stronie wadliwego systemu informatycznego". O kłopotach z wypełnianiem obowiązkowych formularzy już pisalismy na łamach Farmer.pl. WIR w związku powyższym zawnioskował o przesunięcie terminu dokonania zgłoszenia stad drobiu do Krajowej Bazy Danych ARiMR.

"Najczęstsze problemy podczas rejestracji zakładu produkcji drobiu zdarzają się w przypadku kiedy stada mają różnych właścicieli (mąż, żona). Do systemu nie można przyporządkować wszystkich obiektów do jednej osoby, każdorazowo należy wprowadzać obiekt, tak jakby stanowił on odrębną działalność, mimo że należy do jednego podmiotu. W wielu przypadkach, załatwienie sprawy wymaga dodatkowych procedur związanych z rejestrowaniem działalności w weterynarii czy urzędach skarbowych, dlatego rolnicy nie są w stanie dokonać rejestracji w systemie na czas. Zdaniem WIR rolnicy nie powinni odpowiadać za to, że aplikacja IRZ nie działa tak jak powinna" - czytamy na stronie WIR.