Podczas wczorajszej konferencji prasowej dotyczącej zmian strategii zwalczania grypy ptaków padło pytanie dotyczące tego jak poprzez właściwą lokalizację obiektów produkcyjnych uniknąć w przyszłości sytuacji z obecnego sezonu grypowego, gdzie choroba masowo występowała w dużych zagłębiach drobiarskich. Jak zapewnił szef resortu rolnictwa w ministerstwie nie pracuje się jednak nad zmianami mającymi ograniczyć koncentrację produkcji:

- Jeżeli chodzi o tematy dotyczące ograniczenia bezpośredniej koncentracji ferm, w naszym resorcie takie prace nie trwają, ponieważ nie jesteśmy resortem który za takie kwestie odpowiada. To pytanie dużo lepiej byłoby skierować do resortu odpowiedzialnego za prawo budowlane, nie wyobrażam sobie sytuacji w której minister rolnictwa nakazuje samorządom gdzie może powstać ferma, lub w jakiej odległości od siebie można lokalizować nowe obiekty. Problem ten powinny w pierwszej kolejności rozwiązywać gminy w ramach możliwości korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mówił podczas konferencje szef resortu rolnictwa.

 

W czasie spotkania zapytano również o kwestie wypłaty odszkodowań dla producentów którzy ponieśli straty w związku z epizootią grypy ptaków. Jak mówił Grzegorz Puda, nie ma obaw o to że uprawnione osoby nie otrzymają odszkodowania:

- Wszyscy hodowcy którzy zajmują się chowem drobiu, a zostali poszkodowani przez działania wirusa dostaną odszkodowanie. Warto jednak powiedzieć, ze docierają do nas sygnały o tym, że bardzo wielu producentów pomimo naszych próśb nie dostosowało swoich gospodarstw do zasad bioasekuracji, w tych przypadkach będziemy prowadzili postępowanie wyjaśniające – mówił podczas spotkania minister rolnictwa.

Z kolei Mirosław Welz, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził, ze Polska będzie starała się o dofinansowanie z budżetu UE, które będzie przeznaczone na wypłatę odszkodowań dla producentów poszkodowanych przez grypę ptaków:

- Cały czas pracujemy nad realizacją dofinansowania ze strony UE, ale uruchomienie tychże środków uzależnione jest od ostatecznego wygaszenia grypy ptaków w Polsce. Im szybciej uda nam się wygasić ostatnie ognisko, tym szybciej będziemy mogli starać się o środki dla Polski – mówił podczas konferencji Główny Lekarz Weterynarii.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: