Szymyślik poinformował, że w Polsce nie ma precyzyjnego mechanizmu informacji o cenach jaj oferowanych przez producentów. Istniejące systemy gromadzenia informacji o cenach (resortu rolnictwa, GUS - PAP) podają dane, które różnią się od rynkowych o kilkanaście, nierzadko o kilkadziesiąt procent.

Jego zdaniem, w przypadku dużych i nagłych skoków cen, producenci jaj oraz odbiorcy, czyli obie strony transakcji, są narażone na olbrzymie ryzyko, które może doprowadzić do zawirowań na tym rynku. Dlatego Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz prowadzi prace nad systemem informacji cenowej, który ma do minimum ograniczyć obecne ryzyka rynkowe.

Głównym elementem nowego systemu informacji ma być Indeks Cen Producentów Jaj Spożywczych (ICPJS). Będzie on tworzony na podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio od producentów jaj i ich odbiorców. Producenci będą wprowadzać informacje cenowe bezpośrednio do systemu informatycznego. Dane wprowadzone przez konkretnych producentów nie będą jawne. System będzie kalkulował wartość ICPJS w oparciu o ustalony algorytm.

System będzie funkcjonował w oparciu o uprawnienia kontrolne instytucji nadzorującej. Producenci podpiszą umowy z taką instytucją, w których pod groźbą kary umownej oraz wykluczenia z systemu zobowiążą się do podawania prawdziwych danych. Instytucja nadzorująca będzie przeprowadzała systematyczne kontrole na podstawie planu kontrolnego, który będzie generowany w sposób losowy przez system informatyczny.

Jak tłumaczył Szymyślik, brak systemu informacji o cenach jaj stwarza kłopoty z ich podażą na krajowym rynku. Według Izby, polscy producenci jaj nie chcą sprzedawać swojego towaru na naszym rynku, szczególnie poprzez supermarkety i dyskonty, bo za granicą uzyskują wyższe ceny.

Przeszkodą w zmianie umów handlowych między producentami jaj a sieciami handlowymi jest brak cenowego punktu odniesienia.

Zdaniem Szymyślika, nowy system cenowy będzie korzystny dla wszystkich - zarówno producentów, jak i odbiorców jaj.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz reprezentuje 65-70 proc. rynku jaj w Polsce.