Wysoka temperatura na zewnątrz to mnóstwo pracy dla hodowców. Przyczynia się ona do równie wysokiej temperatury w kurniku oraz spadku wilgotności. W takiej sytuacji mamy do czynienia z emisją szkodliwych gazów.

Należy pamiętać, że im wyższa temperatura i wilgotność tym większe ryzyko start. W ciągu upalnych dni zaleca się pełne otwarcie okien bądź wlotów, dostarczenie ptakom zimnej wody oraz ograniczenie natężenia oświetlenia w kurniku i przede wszystkim wentylowanie.

Gdy już wszystko zawiedzie i nie zadziała wentylacja konwencjonalna wówczas najkorzystniejszym wyjściem jest zastosowanie systemu zraszania.

System zraszania polega na schładzaniu ptaków w obiekcie za pomocą dysz. Odbywa się to poprzez dostarczenie wody w postaci drobnych kropelek, które następnie przybierają formę mgły. Woda jest tłoczona za pomocą pompy wysokociśnieniowej o mocy 70 Bar. 

Mgła odparowuje na hali i jednocześnie odbiera ciepło z powietrza, wówczas temperatura się obniża, a jednocześnie zwiększa wilgotność. Im niższa wilgotność przed rozpoczęciem zraszania tym lepsze efekty osiągniemy - ochładzając obiekt.

Producenci zalecają montaż dysz wzdłuż ścian bocznych kurnika, na wysokości 20 cm od wlotów powietrza. W praktyce wygląda to tak, że nad każdym wlotem jest dysza. Koszt takiej inwestycji to ponad 10 tysięcy złotych (dysze, rury i filtry) dla obiektu 1500 m ². Dodatkowo dochodzi koszt pompy wysokociśnieniowej to wydatek rzędu ok. 6 tysięcy złotych.