Mieszanki paszowe przeznaczone na ostatnie dwa okresy żywieniowe kurcząt (Grower 2 i Finiszer) produkowane są z zawartością kokcydiostatyku lub bez. Daje to możliwość dłuższego okresu stosowania kokcydiostatyku w żywieniu kurcząt oraz podawania paszy bez zawartości kokcydiostatyku tylko w przypadku konieczności przestrzegania okresu karencji przed ubojem ptaków. W praktyce oznacza to, iż producenci kurcząt rzeźnych mają pełny wybór rozwiązań, które można stosować tak, by jak najlepiej sprawdzały się na fermach.

W skład programu żywienia kurcząt rzeźnych wchodzi pięć mieszanek paszowych:

Brojler Starter 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych do 7 dnia życia,
Brojler Starter 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 8 do 15 dnia życia,
Brojler Grower 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 16 do 27 dnia życia,
Brojler Grower 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 28 do 35 dnia życia,
Brojler Finiszer B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 36 dnia życia.