Instytut przewiduje w pierwszym półroczu 2012 roku umiarkowany wzrost produkcji mięsa drobiowego oraz dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego drobiem.

- W czwartym kwartale 2011 roku przewiduje się niewielki spadek cen detalicznych drobiu, jednak nadal będą one wyższe niż przed rokiem. Kolejną falę wzrostu cen drobiu prognozuje się w pierwszej połowie 2012 roku, m.in. w związku z przyspieszeniem dynamiki cen mięsa czerwonego. Skala tego wzrostu może być jednak mniejsza niż w pierwszej połowie 2011 roku - napisano w raporcie.

IERiGŻ przewiduje w pierwszym półroczu 2012 roku umiarkowany wzrost produkcji mięsa drobiowego.
- Warunki chowu pozostaną trudne w związku z utrzymywaniem się relatywnie wysokich cen pasz. Według bieżących prognoz wolumen tej produkcji wzrośnie do ok. 710 tys. ton, a więc będzie o 5 proc. większy niż w 2011 roku. Eksport zwiększy się o 14 proc. do 255 tys. ton, co stanowić będzie ok. 36 proc. produkcji - napisano.

- Przyrost podaży na rynku krajowym może być znacznie mniejszy niż w bieżącym roku, gdyż przewiduje się, że ponad 90 proc. przyrostu produkcji skierowane zostanie na eksport - dodano.

W pierwszej połowie 2012 roku prognozowany jest dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego drobiem.

- Dodatnie saldo tych obrotów może się zwiększyć o ok. 9-10 proc.. Ceny w handlu międzynarodowym będą prawdopodobnie niższe niż w 2011 roku - napisano.

- Prognozuje się, że niewielkie przyspieszenie konsumpcji drobiu może nastąpić w drugim półroczu 2011 roku m.in. wskutek wzrostu cen wieprzowiny. Słaba wzrostowa tendencja spożycia utrzyma się prawdopodobnie również w 2012 roku - dodano.