Od początku bieżącego roku doszło do silnego wzrostu cen skupu drobiu. Jak informują analitycy z Credit Agricole w najnowszej AGROmapie, skumulowany wzrost cen skupu w okresie od stycznia do lipca wyniósł 32 proc. Zdaniem autorów raportu tak duża skala wzrostu cen skupu drobiu jest efektem strat w bazie produkcyjnej spowodowanych przez wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI).

– Po kilku miesiącach deficytu surowca do przetwórstwa sytuacja podażowa zaczyna stopniowo wracać do równowagi. Wsparcie dla takiej oceny stanowi stabilizacja liczby wylęgów kurcząt oraz odnotowany w sierpniu lekki spadek cen skupu drobiu – stwierdzają analitycy. – W konsekwencji uważamy, że ceny skupu drobiu osiągnęły już swoje maksimum i kolejne miesiące przyniosą ich wyraźny spadek wraz z dalszym wzrostem podaży. Będzie on jednak ograniczany przez postępującą odbudowę popytu na drób w UE, w szczególności ze strony kanału HoReCa wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii.

Polski eksport drobiu już blisko poziomów sprzed pandemii

Jak wynika z danych prezentowanych przez bank, w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 6,2 proc. r/r wobec spadku o 6,7 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Tym samym wartość polskiego eksportu drobiu osiągnęła już poziom zbliżony do wartości z analogicznego okresu sprzed pandemii.

– Cena skupu drobiu wyniosła w sierpniu 4,45 zł/kg (+25,7 proc. r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,71 zł/kg (+21,0 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w sierpniu 2,61 wobec 2,51 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,80 zł/kg oraz ok. 3,65 zł/kg na koniec 2022 r. – informują analitycy z Credit Agricole.

Kolejne miesiące przyniosą stabilizację cen skupu jaj

Po przejściowym wzroście cen skupu jaj spowodowanym stratami związanymi z ptasią grypą kolejne miesiące przyniosły lekką korektę cen. Obecnie ceny skupu jaj kształtują się na poziomie zgodnym ze średniookresowym trendem. Zdaniem autorów analizy, czynnikiem pozytywnym dla cen jaj jest stopniowe ożywienie popytu w kanale HoReCa wraz z wygasaniem pandemii. Z drugiej strony czynnikiem ograniczającym wzrost cen jest słaby popyt eksportowy. Analitycy uważają, że te dwa czynniki będą sprzyjać stabilizacji cen skupu jaj w kolejnych miesiącach.

Pogorszenie opłacalności produkcji jaj

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 20,6 proc. r/r wobec spadku o 4,8 proc. w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu jaj klasy M w sierpniu wyniosła 32,24 zł/100 sztuk (+10,0 proc. r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,47 zł/kg (+23,0 proc. r/r).

– W konsekwencji w sierpniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 21,89 wobec 24,46 przed rokiem, wskazując na pogorszenie opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2021 r. wyniesie ok. 34 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2022 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a także ewentualne pojawienie się nowych ognisk ptasiej grypy – informują analitycy z Credit Agricole.