- W Polsce około 40 proc. producentów posiada już klatki dostosowane do wymogów UE. Pozostali są w trakcie modernizacji lub zgłaszają jej chęć. Istnieje szansa, że po takim zgłoszeniu i planie modernizacji nastąpi wyznaczenie okresu przejściowego po 2012 r. na produkcję lokalną (bez możliwości eksportu) - poinformował Maciej Przyborski, wiceprezes Krajowej Rady Drobiarstwa.

Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa większość państw członkowskich, w tym: Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania, opowiedziały się przeciwko wydłużeniu wymiany klatek dla niosek. Swoją decyzję argumentowały tym, że większość producentów poniosła znaczące koszty, aby dostosować się do terminu narzuconego przez UE. Dlatego teraz zmianę ostatecznego terminu modernizacji ferm uważają za niesprawiedliwą.