Zakaz wprowadzony w dn. 16 stycznia br. dotyczył trzech partii polskich jaj – ok. 470 tys. szt., a wcześniej również ok. 200 tys. szt. jaj węgierskich i tyle samo polskich – informuje FAMMU/FAPA. Importerzy mogli zwrócić jaja do dostawcy lub je zutylizować.

Minister rolnictwa Czech zapowiedział, że podobny los spotka jaja klatek nieudoskonalonych, pochodzących z innych państw członkowskich, ponieważ zagrażają konkurencyjności jaj krajowych. Czechy są jednym z 13 państw UE, które zdołały w terminie wymienić wszystkie klatki dla kur niosek.