Rolnicy wielokrotnie wskazywali, że maty bioasekuracyjne, służące dezynfekcji kół przejeżdżających samochodów, rozłożone na drogach w obszarach, gdzie występują ogniska HPAI, po prostu nie spełniały swojej funkcji, a wręcz czasami stwarzały zagrożenie drogowe. Były to maty wyłożone na drodze lub przejazd z trocinami.

Dlatego też dopytujemy w Głównym Inspektoracie Weterynarii, czy te zabezpieczenia spełniają swoją funkcję, kto za nie odpowiada i czy Inspekcja nie dysponuje lepszymi środkami do zabezpieczenia terenów wysokiego zagrożenia grypą ptaków. W odpowiedzi czytamy:

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego oraz nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Zatem odpowiadając na pytanie o dysponowanie przez IW lepszymi środkami do zabezpieczania określonych terenów, jak wynika z powyżej przywołanego zapisu ustawy, uprzejmie informuję, że obowiązek wyłożenia mat i ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego leży po stronie zarządcy drogi, a nie Inspekcji Weterynaryjnej. Tym niemniej zgodzić się należy z twierdzeniem, że rozwiązanie w postaci trocin (jak na załączonym zdjęciu) może być traktowane wyłącznie jako doraźne i tymczasowe. W dłuższej perspektywie stosowania w zależności od warunków atmosferycznych, zastosowane rozwiązanie najprawdopodobniej przestałoby spełniać swoją rolę narzędzia służącego do odkażania kół przejeżdżających po trocinach pojazdów.

Kolejne ogniska grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii poinformował w swoim ostatnim komunikacie z dnia 30 kwietnia o kolejnych ogniskach wirusa grypy ptaków, które potwierdzono w okresie od 21 do 28 kwietnia br. nr 246 - 272 podtypu H5N8. Nadal notowane są ogniska w pow. mławskim i żuromińskim, ale niepokojąco szybko przybywa też ognisk w woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

W sumie w ostatnich 26 ogniskach musiało być poddanych likwidacji aż 1 186 689 szt. drobiu.