W 2005 r. IARC Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem udowodniła, że formaldehyd jest rakotwórczy. Pociągnęło to za sobą konieczność wdrożenia przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa pracowników, którzy mają kontakt ze środkami chemicznymi jak formaldehyd lub jego mieszaninami. Dla tej substancji został określony tzw. MEL, czyli maksymalny limit ekspozycji na poziomie 0,3 ppm. Ten poziom nie może być przekroczony w powietrzu w żadnym punkcie pomieszczenia.

Sprzedaż produktów z czynną substancją formaldehydu nie jest dopuszczalna w Europie, z wyjątkiem gdy służy to rzeczywistej korzyści społecznej (jak zdrowie publiczne czy dobrostan zwierząt) lub gdy ekspozycja ludzi i środowiska jest nieznaczna. Dlatego można stosować formaldehyd przy dezynfekcji budynków inwentarskich lub innych pomieszczeń dla zwierząt, dezynfekcji pomieszczeń publicznych oraz do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni sprzętu i aparatury w służbie zdrowia.

Nie ma jeszcze zakazu stosowania formaldehydu, natomiast jest szereg ograniczeń i obowiązków nakładanych na pracodawcę i właściciela obiektu, gdzie formaldehyd jest stosowany do dezynfekcji.  

Obecnie w UE trwa okres „przejściowy” dla tej substancji, tzn. że wszystkie rejestracje produktów z tą substancją są utrzymane aż do momentu, gdy formaldehyd zostanie ponownie oceniony. W tym czasie poszukuje się możliwych i dostępnych alternatyw w różnych sektorach, gdzie jest wykorzystany. Jeśli zostanie udowodnione, że istnieją bezpieczne środki, które są równie skuteczne, to produkty do danych zastosowań zawierające formaldehyd nie będą już dłużej dopuszczane.

Ten rok jest decydujący, bo kończy się okres przejściowy i ponowna ocena tej substancji i jej zaklasyfikowanie zostanie przeprowadzone w Niemczech.

Kraje takie jak Francja, Holandia i Belgia prowadzą usilne prace nad tym by zlaleźć dobry zamiennik dla formaldehydu. Wiele wskazuje na to, że prędzej czy później jego stosowanie może zostać zakazane.

Jak mówiła dr Urszula Teter z Cid Lines podczas konferencji „Jak zapewnić wysoką jakość jednodniowych piskląt” – Dobrą alternatywą dla stosowania formaldehydu przy dezynfekcji jest glutaraldehyd. MEL dla tej substancji, przy takim samym czasie ekspozycji wynosi 0,049 ppm, czyli o wiele mniej niż dla formaldehydu. Badania wskazują, że jeżeli stosujemy formaldehyd do dezynfekcji jaj wylęgowych, to pomiary wskazują, że MEL jest przekraczany, nawet do poziomu 4,3 ppm.

Dlatego warto przygotować się na możliwą zmianę przepisów w zakresie stosowania formaldehydu. Tym bardziej, że dyskusja na ten temat cały czas się toczy, a wszelkie gremia chcą doprowadzić do zminimalizowania ryzyka narażenia zdrowia pracowników w różnych obiektach, gdzie formaldehyd jest stosowany.