Województwo mazowieckie, a zwłaszcza powiat żuromiński i sąsiednie powiaty są dużym zagłębiem hodowlanym. Na tym terenie koncentracja produkcji jest bardzo wysoka, a gospodarstwa utrzymujące drób są w większości kompleksami o bardzo dużej obsadzie drobiu - wskazuje Inspekcja podkreślając, że może ona nastręczać trudności organizacyjnych i logistycznych w likwidacji ognisk tej choroby.

Z tego powodu działania Inspekcji Weterynaryjnej są bardzo czasochłonne i wymagają zaangażowania zwielokrotnionych sił i środków - wyjaśniono.

W tym tygodniu Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że tylko w ostatnich dniach wykryto 8 ognisk wirusa na fermach drobiu w tym powiecie. W sumie do likwidacji jest ponad 100 tys. sztuk - kur niosek, indyków, kurczaków brojlerów i kaczek. W sumie na terenie Mazowsza od początku tego roku wykryto do 21 kwietnia 69 ognisk ptasiej grypy, gdzie przebywało ok. 3,8 mln sztuk drobiu.

Miejscowa prasa podała, iż służby weterynaryjne mają kłopoty z utylizacją padłych ptaków. Skala choroby przewyższa możliwości zakładów utylizujących zwierzęta. Mówi się o konieczności utworzenia grzebowiska ptaków w powiecie żuromińskim na terenie działek należących do Skarbu Państwa.

Jak informuje Inspekcja Weterynaryjna, na terenie powiatu żuromińskiego znajdują się 135 fermy utrzymujące brojlery, jest to skala ok 17,3 mln szt.; 44 fermy indyków - skala produkcji ok. 645 tys. szt., 95 ferm kur hodowlanych - roczna skala produkcji to 1,89 mln szt.; 126 ferm kur niosek o obsadzie ponad 6,11 mln szt.; 6 ferm kaczek rzeźnych - skala produkcji to ok. 40 tys. szt. oraz 13 ferm gęsi z produkcją 58 tys. sztuk.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii do pomocy przy zwalczaniu grypy ptaków na terenie powiatu żuromińskiego wyznaczył dodatkowych 40 lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz 24 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z innych powiatów województwa mazowieckiego. Dodatkowo, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii oddelegowano do pomocy w tym powiecie 12 pracowników z 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

- Do Głównego Lekarza Weterynarii docierają informacje o trudnościach z utylizacją padłych i zabitych zwierząt, czy trudnościach w transporcie dwutlenku węgla do uśmiercania zwierząt. Z informacji przekazywanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii wynika, że pomimo istotnie trudnej sytuacji w związku z tak dużą liczbą ognisk choroby, działania administracyjne prowadzone są na bieżąco - poinformowała Inspekcja.

Na razie trwa utylizacja ptaków, wznowienie produkcji tj. ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.

Ptasia grypa jest chorobą zwalczaną z urzędu, przysługuje więc hodowcom odszkodowanie za zlikwidowane ptaki. Jego wysokość obliczana jest na podstawie w wartości rynkowej zwierząt. Hodowca otrzyma odszkodowanie, jeżeli nie zostaną stwierdzone uchybienia stanowiące przesłankę do odmowy jego wypłaty - poinformowała Inspekcja.