Eksperci EFSA stworzyli ranking środków bezpieczeństwa biologicznego, które mogą być realizowane w różnych miejscach w gospodarstwie, sklasyfikowanych jako obszary wysokiego bądź niskiego ryzyka. Obszary te to m.in. kurnik, miejsca przechowywania paszy.

Bioasekuracja zaproponowana przez EFSA obejmują np. zapobieganie kontaktom drobiu hodowlanego z dzikim ptactwem. EFSA zaleca opracowanie wytycznych bezpieczeństwa biologicznego dostosowanych do potrzeb poszczególnych gospodarstw. Zdaniem Urzędu, właściwe organy powinny podnosić świadomość wśród rolników, których stada znajdują się w pobliżu siedlisk bądź tras przelotów dzikiego ptactwa.

- Ważny jest również nadzór bierny, czyli doniesienia o martwych ptaków. Takie doniesienia są najbardziej skutecznym sposobem na wykrycie wirusa u dzikiego ptactwa, podaje EFSA.