Według opinii EFSA, krajom wspólnotowym nie udaje się efektywnie wykrywać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego z powodu nieodpowiedniej kontroli mięsa drobiowego.

Agencja zaleca, aby UE przyjrzała się procesowi kontroli i podjęła kroki w kierunku jego unowocześnienia poprzez większą wymianę informacji między fermami drobiu a rzeźniami.

EFSA wezwała również do opracowania kompleksowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zawierającego jasne cele co do jakości tusz drobiowych.