Zestaw środków bezpieczeństwa został zidentyfikowany i poddany rankingowi pod względem wysokości ryzyka.

Klasyfikowane w ten sposób są np. kurniki i miejsca przechowywane paszy. Środki te obejmują też zapobieganie kontaktowi dzikich ptaków i drobiu, utrzymywanie drobiu w pomieszczeniach, a także izolację gęsi i kaczek od innych gatunków drobiu.

EFSA rekomenduje opracowanie wskazówek bezpieczeństwa biologicznego dostosowane do każdej fermy drobiu, najlepiej jeszcze przed pojawieniem się ogniska.

Komisja Europejska zwróciła się do EFSA z prośba o wykonanie pilnych ekspertyz naukowych dotyczących skuteczności poszczególnych środków ochrony mających na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianie się wirusa H5N8.

Wobec przypadków obecności wirusa odnotowywanych wśród dzikiego ptactwa i ognisk wśród drobiu w Europie od końca października 2016 r. EFSA oświadczyła, że:

● gdy wpływ dzikiego ptactwa został stwierdzony, monitoring drobiu stosuje się do obszaru geograficznego, zdefiniowanego przez odległość siedlisk dzikich ptaków i tras ich przelotów. Właściwe organy powinny wtedy zwiększyć wśród rolników świadomość dotyczącą bezpieczeństwa biologicznego w takich miejscach;

● bierny nadzór, czyli raportowanie przypadków znalezionych martwych ptaków jest najbardziej skutecznym sposobem wykrywania wirusa u dzikich ptaków i drobiu;

● badanie próbek pochodzących od gatunków ptaków poprzednio niedotkniętych przez wirus i obszarów gdzie obecność wirusa nie została jeszcze stwierdzona. Jest to użyteczne przy określeniu rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzikich ptaków.

Eksperci EFSA mają dostarczyć opinię naukową dotycząca ptasiej grypy w 2017 r. Opinia ta ma określić ryzyko wynikające z pojawiania się innych wirusów ptasiej grypy w UE, zawierać analizę środków bezpieczeństwa biologicznego dla kaczek i indyków oraz ocenę mechanizmów odpowiedzialnych za mutację wirusów ptasiej grypy o niskiej zjadliwości do wirusów o wysokiej zjadliwości.