Istnieją jednak duże różnice miedzy poszczególnymi krajami. W republikach nadbałtyckich, Holandii i Wielkiej Brytanii zakażonych jest najwyżej 9 proc. ptaków. Natomiast na Węgrzech poziom zakażenia sięga 68,2 proc., a w Polsce - 58,2 proc. brojlerów. Salmonella jest drugą bakterią pod względem liczby zakażeń pokarmowych ludzi.

Źródło: Wiadomości Rolnicze - Polska