W ubiegłym tygodniu francuskie ministerstwo rolnictwa nakreśliło perspektywy odbudowy pogłowia zwierząt, które zostało prewencyjnie ubite w centrum epidemii w południowo-zachodniej części kraju. Zgodnie z tym, od 29 marca powinno się ponownie zatwierdzić zasiedlenie budynków inwentarskich drobiem.

Według ministerstwa warunkiem jest, aby ostatnia epidemia na danym terenie miała miejsce 60 dni temu. Gospodarstwa bezpośrednio dotknięte grypą ptaków muszą w pierwszej połowie tego okresu przeprowadzać systematyczne czyszczenie i dezynfekcję, które są monitorowane przez władze weterynaryjne.

Jednocześnie w gospodarstwach prywatnych prowadzone są wzmożone kontrole, aby móc wykluczyć krążenie patogenu.

Według oficjalnych informacji, w miniony czwartek we Francji odnotowano 369 ognisk grypy ptaków.