GIS podał, że na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella enteritidis na powierzchni skorupek określonej partii "Jaj Królewskich" w opakowaniach po 10 sztuk. Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że "Mazowieckie Jaja" w opakowaniach po 6 sztuk pochodziły z tej samej fermy i były zniesione w tym samym terminie.

Salmonella. Ostrzeżenie GIS 

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktów: "Jaja Królewskie" klasa A, klasa wagowa>60 g; jaja różnej wielkości oraz "Mazowieckie Jaja" klasa A, klasa wagowa >50 g, jaja różnej wielkości, z terminem spożycia 18.06.2023 i kodem na skorupkach 3PL14371391.

Producentem jest Firma Handlowa "KOKO" Zakład Pakowania Jaj Grzegorz Jabłoński Straszewy 28, 09-304 Lubowidz, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14375909

GIS podał, że właściciel Zakładu Pakowania Jaj "KOKO", prowadzi wycofanie z rynku wyrobu niezgodnego ("Jaja Królewskie", opakowanie 10 szt., "Mazowieckie Jaja", opakowanie 6 szt.). Jaja - jak poinformowano - zostaną następnie przekazane do utylizacji.

Salmonella to najczęstsza przyczyna zakażeń przewodu pokarmowego

Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w Polsce od wielu lat pałeczki Salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane przeważnie objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.