Przy produkcji biodiesla powstaje jako produkt uboczny glicerol. Jest on bardzo bogaty w węglowodany, które stanowią niemal 75 proc. wszystkich składników glicerolu. Dzięki temu glicerol może być traktowany jako pasza energetyczna.

Z takiego założenia wyszli także naukowcy z Agri-Food Biosciences Institute oraz Queen`s University Belfast. Po przeprowadzeniu badań stwierdzili, że glicerol zastosowany zamiast pewnej ilości pszenicy w mieszance dla drobiu nie wpływał znacząco na uzyskiwaną masę ciała, na przyrosty dzienne, a także na spożycie mieszanek pełnoporcjowych.

Źródło: thebioenergysite.com/farmer.pl